Prześladownia w Bahrajnie

Bahrajn

48
ŚIP
2017
Bahrajn
Religia
Islam
Ustrój
Monarchia Konstytucyjna
Ranking poprzednie lata
48
ISO
BH
Bahrajn
Bahrajn
Chrześcijan
0,19
Populacja
1.42
Presja ze strony islamu
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 12.709
Życie rodzinne : 11.619
Życie społeczne : 9.295
Życie w państwie: 11.068
Życie w Kościele : 9.740
Przemoc fizyczna: 0.000

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1. Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

54 Punkty/ Pozycja 48 (ŚIP 2016: 54 Punkty/ Pozycja48)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania, które dotykają chrześcijan w Bahrajnie są islamski ekstremizm (siła główna) oraz dyktatorska paranoja. 

Spis treści

3. Kontekst

Władcy tego, leżącego w Zatoce Perskiej, państwa zdołali skonsolidować swoje siły za pomocą środków represji. To, głównie szyickie państwo, jest dość tolerancyjne, a to za sprawą swej międzynarodowej pozycji w bankowości oraz handlu. Znacząca liczba chrześcijan ekspatriantów (głównie z Południowej Azji) pracuje i mieszka w Bahrajnie, ciesząc się pewnymi swobodami pozwalającymi im na praktykowanie swej wiary podczas prywatnych nabożeństw. Jednak ewangelizowanie muzułmanów jest nielegalne. Konstytucyjnie zapewniona wolność religijna jest pełna sprzeczności. Z jednej strony bowiem konstytucja gwarantuje wolność religii, z drugiej jednak bardzo stanowczo stwierdza, że praktykowanie swojej wiary nie może pogwałcać ustalonych zwyczajów, polityki społecznej oraz publicznego morale. W okresie objętym badaniami WWL 2017 król podarował ziemię pod budowę drugiego koptyjskiego kościoła.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Bahrajnie z prześladowaniami zmagają się zarówno społeczności chrześcijan ekspatriantów, jak i osoby nawrócone z islamu (MBB). Cierpienia tych ostatnich są najdotkliwsze, a sprawcami prześladowań są przede wszystkim członkowie rodzin oraz lokalnych społeczności.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom ogólnej presji wywieranej na chrześcijan jest nadal bardzo wysoki. Wzrósł nawet nieco w porównaniu z okresem WWL 2016.
  • Chrześcijanie zmagają się z największą presją w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w państwie. W każdym z tych obszarów wskaźnik presji jest na poziomie bardzo wysokim. Odzwierciedla to sytuację osób nawróconych z islamu (MBB), które doświadczają presji ze strony rodziny, przywódców lokalnej społeczności, a także urzędników państwowych.
  • Wskaźnik dotyczący przemocy znajduje się na poziomie zero, tak samo jak w okresie WWL 2016.
  • Ogólnie prześladowania w Bahrajnie podsycane są obecnością islamskiego ekstremizmu, dyktatorskiej paranoi, a także (do pewnego stopnia) antagonizmu plemiennego, a napędzane działaniami muzułmańskich przywódców religijnych, członków rodzin, przywódców lokalnych społeczności oraz urzędników państwowych. Czynniki te współdziałają ze sobą, co czyni życie chrześcijan niezwykle trudnym.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Bahrajn jest bardzo podatny na zmiany w regionalnej polityce. Znajduje się w sytuacji, w której zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska pragną wpływać na politykę kraju. Obecnie rodzina królewska, wywodząca się z sunnickiej mniejszości, wydaje się konsolidować swą władzę przy pomocy Arabii Saudyjskiej. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zmaterializowania się protestów, czy też przemocy w nadchodzącym roku jest niewielkie. Z drugiej jednak strony, wpływ wahabitów z Arabii Saudyjskiej będzie popychać i tak już konserwatywne społeczeństwo w stronę jeszcze większego ekstremizmu. Stąd możliwe jest, że radykalny islam (a więc także islamski ekstremizm) urosną tu w siłę, co będzie oznaczało stałe wywieranie presji na chrześcijan.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz