Prześladowania w Tadżykistanie

Tadżykistan

35
ŚIP
2017
Tadżykistan
Religia
Islam
Ustrój
Demokracja
Ranking poprzednie lata
31
ISO
TJ
Tadżykistan
Tadżykistan
Chrześcijan
0,06
Populacja
8.86
Dyktatorska Paranoja
Presja ze strony islamu
Życie prywatne: 12.604
Życie rodzinne : 10.337
Życie społeczne : 9.696
Życie w państwie: 10.547
Życie w Kościele : 12.552
Przemoc fizyczna: 1.852

Okres badawczy: 1. Listopad 2015 – 31. Październik 2016

Podsumowanie

Spis treści

1.Pozycja w Światowym Indeksie Prześladowań

58 Punków/ Pozycja 35 (ŚIP 2016: 58 Punków/ Pozycja 31)

Spis treści

2. Główne siły napędowe prześladowań

Siłami napędzającymi prześladowania dotykające chrześcijan w Tadżykistanie są dyktatorska paranoja (która zrodziła się z komunistycznej i post-komunistycznej opresji), a także – w mniejszym stopniu – islamski ekstremizm.

Spis treści

3. Kontekst

Wkrótce po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w marcu 2015 r., wygranych oczywiście przez zwolenników prezydenta Emomaliego Rahmona, w państwie nastąpiła pewna zmiana. Zaczęto wprowadzać coraz surowszą legislację dotyczącą kwestii religii. W efekcie tego chrześcijanie doświadczają coraz silniejszej presji ze strony rządu.

Spis treści

4. Grupy chrześcijańskie dotknięte prześladowaniami

W Tadżykistanie istnieją – i jednocześnie doświadczają różnego typu prześladowań o różnym nasileniu – wszystkie grupy chrześcijan objętych badaniami WWL. Ekspatrianci i imigranci oraz wspólnoty tradycyjne zmagają się z najmniejszą ilością problemów ze strony rządu, gdyż zazwyczaj nie są to grupy aktywnie angażujące się w działania ewangelizacyjne. Wspólnoty konwertytów (w tym wypadku osób porzucających islam – MBB) biorą na siebie cały impet prześladowań ze strony państwa, jak i rodziny, przyjaciół oraz lokalnych społeczności. Nietradycyjne kościoły protestanckie są aktywne w kwestii ewangelizacji, przez co doświadczają napaści, gróźb, aresztowań i kar finansowych – zwłaszcza jeśli ich kościoły nie są oficjalnie zarejestrowane.

Spis treści

5. Obszary życia i przemoc fizyczna

  • Poziom presji wywieranej na chrześcijan nieco się obniżył w porównaniu z okresem WWL 2016, ale wciąż pozostaje bardzo wysoki.
  • Presja jest bardzo wysoka w obszarach życia prywatnego, życia w państwie i życia w kościele, a osiąga wysoki poziom w obszarach życia w rodzinie i życia w społeczeństwie.  Jest to typowe dla sytuacji, w której dyktatorska paranoja to główna siła napędowa prześladowań podsycanych przez rząd.
  • Presja będąca wynikiem islamskiego ekstremizmu jest obecna przede wszystkim w obszarach życia prywatnego, życia w rodzinie oraz życia w społeczeństwie. Odczuwana jest przede wszystkim przez osoby będące MBB a jej źródłem jest głównie środowisko społeczne.
  • Wskaźnik obrazujący przemoc fizyczną wzrósł dwukrotnie w porównaniu z okresem WWL 2016, jednak pomimo to pozostaje na niskim poziomie.
  • Ogólnie rzecz biorąc, prześladowania w Tadżykistanie spowodowane są przede wszystkim  represyjnymi działaniami rządu dążącego do przejęcia kontroli nad wszystkimi obszarami życia.

Spis treści

6. Prognozy na przyszłość

Rząd wywiera silną presję na wszystkie „odchylające się od normy” grupy, włączając w to chrześcijan. Zaostrzając już istniejące prawa oraz wymuszając ich bezwzględne przestrzeganie, rząd wywiera dodatkową presję na mniejszość chrześcijańską. W szczególności prawo dotyczące młodzieży stawia chrześcijan (oraz inne dotknięte nim mniejszości religijne) w sytuacji prawnego impasu, ponieważ nie jest oczywiste, jakie działania są dozwolone, a jakie zakazane. Reżim upodabnia się do innych represyjnych rządów Azji Środkowej – dlatego też sytuacja chrześcijan prawdopodobnie pogorszy się w najbliższej przyszłości. Presja ze strony środowisk społecznych (odczuwana głównie przez MBB) pozostanie na podobnym poziomie   

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.

Drukuj Pobierz