5 intencji

modlitewnych za chrześcijan

na Ukrainie i w Rosji

24 lutego Rosja wysłała wojska na Ukrainę, wywołując konflikt, który zdaniem ekspertów z całego świata może mieć katastrofalne skutki dla znacznej części Europy.

Musimy się modlić

Konflikt jest skomplikowany i bez wątpienia będzie oznaczał wyzwania dla wszystkich mieszkańców (w tym i chrześcijan) Ukrainy, Rosji oraz całego regionu, gdzie Rosja utrzymuje znaczące wpływy.


A to dlatego, że w Rosji dochodzi do prześladowań chrześcijan.

Rosja a Światowy Indeks Prześladowań

W przeszłości Rosja pojawiała się na Światowej Liście Obserwacyjnej Open Doors (ostatnio na liście w 2020 roku) i nadal znajduje się na niej. Lista ta obejmuje kraje znajdujące się tuż za pierwszą pięćdziesiątką. Większość najcięższych prześladowań w Rosji wynika z lokalnych nacisków i przemocy wobec wierzących w regionach zdominowanych przez wyznawców islamu. Chrześcijanie w Czeczeni i Dagestanie doświadczają presji ze strony lokalnych liderów, którzy starają się zapewnić dominację islamu.

Jednak w 2016 roku w całym kraju wprowadzono szereg przepisów prawnych, które są wykorzystywane do ścigania chrześcijan zaangażowanych w działania ewangelizacyjne. Chociaż przepisy te były przede wszystkim wykorzystywane do prześladowania takich religii, jak Świadkowie Jehowy i scjentolodzy, to wykorzystywane są również przeciwko niektórym wspolnotom protestanckim, ewangelikalnym i zielonoświątkowym.

Niektóre z tych przepisów z 2016 roku zaczęły obowiązywać w częściach Ukrainy, które były kontrolowane przez prorosyjskich separatystów. Amerykański Komitet ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) stwierdził, że "na okupowanym przez Rosję Krymie władze okupacyjne kontynuowały egzekwowanie rosyjskich represyjnych praw i polityki dotyczącej religii, co doprowadziło do penalizacji działalności religijnej o charakterze pokojowym i zakazu funkcjonowania dla wielu związków wyznaniowych, które zgodnie z prawem ukraińskim były legalne na Krymie ". USCIRF zalecił nawet umieszczenie Rosji na liście "krajów budzących szczególne obawy" Departamentu Stanu.

Wsparcie Rosji dla regionów separatystycznych jest również niepokojące dla chrześcijan na Ukrainie. Zarówno tzw. Ługańska Republika Ludowa jak i Doniecka Republika Ludowa, wprowadziły przepisy nakazujące organizacjom religijnym rejestrację. Dla wielu kościołów protestanckich dostosowanie się do tych przepisów okazało się niezwykle trudne. Na przykład w sporządzonej przez władze Ługańska w grudniu 2019 r. liście 195 zarejestrowanych organizacji religijnych nie było żadnej wspólnoty protestanckiej.

 

Zamykane kościoły i zakazana literatura

W czerwcu ubiegłego roku w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej władze zakazały działalności trzech kościołów protestanckich, a innym skonfiskowano budynki. W sierpniu sąd w Ługańskiej Republice Ludowej umieścił książki Charlesa Spurgeona i Billy'ego Grahama na liście zakazanej literatury "ekstremistycznej".


Inwazja Rosji na Ukrainę dotyczy przede wszystkim wschodniej części kraju – a kościoły w zachodniej części już się przygotowują, jak dowiedział się Christianity Today od prezes Ukraińskiego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, Yarsolav "Slavik" Pyzh, do właściwej reakcji

"Kościoły już się porozumiały" - powiedział. "Te, które znajdują się w zachodniej części Ukrainy (...) powiedziały naszym braciom i siostrom w innych częściach Ukrainy, że jeśli coś się stanie, to otworzymy dla was nasze domy i nasze kościoły".

Pyzh powiedział również, że kościoły baptystyczne we wschodniej Ukrainie zejdą do podziemia, jeśli Rosja zdecyduje się i zdoła przejąć kontrolę nad tą częścią kraju.

"Musicie zrozumieć, że historycznie doświadczyliśmy już tego wcześniej, za czasów Związku Radzieckiego" - powiedział CT. "Tak więc Kościół nie zapomniał, co to znaczy doświadczać prześladowań, i myślę, że zmienimy organizację, zreorganizujemy się i nadal będziemy robić to, co zawsze, nadal głosić ewangelię".

Właśnie w to od zawsze wierzymy w Open Doors - bez względu na to, co przyniosą wojny, konflikty czy prześladowania, ewangelia ma być głoszona. A naszą rolą jest modlić się. Nasi bracia i siostry w Rosji i na Ukrainie potrzebują, byśmy byli z nimi, szczególnie w czasie zaistniałego konfliktu.

Oto 5 intencji, o które możesz się modlić:

  • Módl się o pokój. Módl się o zakończenie przemocy i napięcia oraz o to, aby przywódcy wszystkich stron dążyli w dyplomatyczny sposób do pokoju, który pozwoli ludziom wszystkich wyznań żyć w wolności i pokoju.
  • Módl się za wierzących na Ukrainie i w Rosji, aby budowali mosty miłości i nadziei przekraczające wszelkie konflikty między ich krajami. Proście, aby Bóg działał na rzecz przezwyciężenia podziałów i aby Jego moc była widoczna dla wszystkich.
  • Proś, aby Bóg otworzył serca przywódców w Rosji i na terenach Ukrainy znajdujących się pod kontrolą Rosji, aby nie ograniczali możliwości swobodnego oddawania czci Bogu przez wierzących.
  • Kiedy toczy się wojna, tak wiele niewinnych istnień traci życie. Módl się, aby prawa człowieka były chronione i aby w tej części świata zapanował sprawiedliwy pokój.
  • Módl się, aby Bóg działał poprzez dyplomację krajów na całym świecie i aby Jego pokój zwyciężył.

 

*  zdjęcie symboliczne