Akcja zachęty dla Nasera Navard Gol-Tapeh z Iranu

„Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi“ Psalm 69:34

Naser Navard Gol-Tapeh jest irańskim chrześcijaninem nawróconym z islamu. 24 czerwca 2016 roku został aresztowany wraz z trzema chrześcijanami z Azerbejdżanu podczas ceremonii ślubnej i po czterech miesiącach zwolniony za kaucją. Azerbejdżanom pozwolono opuścić Iran. W maju 2017 roku Naser - i trzech nieobecnych azerbejdżańskich chrześcijan - zostało skazanych na 10 lat pozbawienia wolności za "działalność misyjną" i "działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego".

Zdjęcie: Naser Navard Gol-Tapeh z Iranu
Zdjęcie: Naser Navard Gol-Tapeh z Iranu

W styczniu 2018 r. Naser Navard Gol-Tapeh został skazany w więzieniu Evin w Teheranie, które jest znane z surowych warunków więziennych, po oddaleniu odwołania. Chociaż kilkakrotnie zwracał się o to, według doniesień organizacji praw człowieka, zgodnie z art. 18, odmówiono mu bardzo potrzebnej opieki medycznej.

W połowie 2018 roku Naser Navard Gol-Tapeh napisał z więzienia list otwarty do rządu. Nawiązując do Rzymian 13:1-2, podkreślił, że jako chrześcijanin nie może działać "przeciwko bezpieczeństwu narodowemu". "Czy wspólnota niektórych chrześcijan śpiewających razem pieśni religijne w prywatnym domu i czytających Biblię jest aktem przeciwko bezpieczeństwu narodowemu? Czyż nie jest raczej naruszeniem praw obywatelskich i praw człowieka oraz absolutną niesprawiedliwością skazanie na 10 lat więzienia za zorganizowanie spotkania kościoła domowego? Napisał dalej: "Błogosławię tych, którzy mnie prześladowali i wrzucili do więzienia, i mam nadzieję, że pewnego dnia Słowa Jego Prawdy zbawią ich[....]. [....] Dziękuję wszystkim moim braciom i siostrom w Chrystusie, którzy okazują mi łaskę, pomagając mi i modląc się za mnie [....]. Myślę o nich w moich modlitwach".

Jak stworzyć taką wiadomość?

  • Napisz parę krótkich zdań w prostym języku angielskim.
  • Napisz kilka osobistych słów np. o co się modlisz dla tej osoby. Zachęć ją, aby trzymała się wiary w Jezusa. Można również zacytować werset biblijny, ale niech nasze wiadomości nie będą jedynie cytowaniem wersetów z Biblii.
  • Napisz z jakiego kraju pochodzisz, podaj swoje imię, ewentualnie wiek.
  • Wyślij list lub kartę w kopercie na adres podany poniżej. Listy przekażemy dany osobom.

Ważne informacje:

  • Nie należy podawać żadnych innych danych osobowych niż wymienione powyżej.
  • Nigdy nie wspominaj o Open Doors.
  • Nie krytykuj danego kraju i jego polityki.
  • Nie wkładaj do koperty żadnych pieniędzy.

Na Waszą pocztę czekamy do 30.09.2019.

Adres do wysyłki:

  Naser Navard Gol-Tapeh z Iranu
  c/o Open Doors
  Skrytka Pocztowa 91
  02-793 Warszawa 59

Listy przekażemy dalej.