Akcja zachęty dla Victora i jego żony Shamirama z Iranu

 

„Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli: zna tych, którzy Mu ufają" Nahuma 1:7

 

Już w 2009 roku rząd nakazał zamknięcie kościoła, w którym pastorem był Victora Bet-Tamraz. W 2014 r. został aresztowany wraz z dwoma członkami swojego zgromadzenia, kiedy wspólnie świętowali Boże Narodzenie. Został skazany na 10 lat więzienia za ewangelizację, "nielegalną działalność kościoła domowego" i inne zarzuty. Pierwsza rozprawa w sprawie apelacji odbyła się w czerwcu 2018 roku, ale sąd nie podjął jeszcze decyzji. Obecnie Victor przebywa na wolności* (dzięki wpłaceniu kaucji), ale żyje w wielkim napięciu z powodu groźby pozbawienia wolności. Prosimy o modlitwę za Victora Bet-Tamraz.

Zdjęcie: Victor Bet-Tamraz i jego żona Shamiram Isavi Khabizeh z Iranu
Zdjęcie: Victor Bet-Tamraz i jego żona Shamiram Isavi Khabizeh z Iranu

Jego żona, Shamiram Isavi Khabizeh, została skazana na pięć lat pozbawienia wolności za "działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i rządowi poprzez organizowanie małych grup, udział w seminarium za granicą oraz szkolenie przywódców kościelnych i liderów na szpiegów". Obecnie jest również jest zwolniona* (dzięki kaucji) i czeka na decyzję sądu w sprawie jej odwołania. Prosimy módlcie się za Shamiram Isavi Khabizeh, aby jej odwołanie zostało uznane i została uniewinniona.

Ramil Bet Tamraz, syn pary, został skazany w lipcu 2018 roku na cztery miesiące pozbawienia wolności za popełnienie "czynów przeciwko bezpieczeństwu narodowemu" poprzez zaangażowanie  się w chrześcijańskie kościoły domowe.

*Stan: początek lutego 2019 r.

Jak stworzyć taką wiadomość?

  • Napisz parę krótkich zdań w prostym języku angielskim.
  • Napisz kilka osobistych słów np. o co się modlisz dla tej osoby. Zachęć ją, aby trzymała się wiary w Jezusa. Można również zacytować werset biblijny, ale niech nasze wiadomości nie będą jedynie cytowaniem wersetów z Biblii.
  • Napisz z jakiego kraju pochodzisz, podaj swoje imię, ewentualnie wiek.
  • Wyślij list lub kartę w kopercie na adres podany poniżej. Listy przekażemy dany osobom.

Ważne informacje:

  • Nie należy podawać żadnych innych danych osobowych niż wymienione powyżej.
  • Nigdy nie wspominaj o Open Doors.
  • Nie krytykuj danego kraju i jego polityki.
  • Nie wkładaj do koperty żadnych pieniędzy.

Na Waszą pocztę czekamy do 30.09.2019.

Adres do wysyłki:

Victor i Shamirma
  c/o Open Doors
  Skrytka Pocztowa 91
  02-793 Warszawa 59

Listy przekażemy dalej.