Pobiegnij wspierając dzieci

prześladowanego kościoła

Bieg Apostoła Pawła

Informacje o biegu

Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I Kor 9:24

 

Bieg charytatywny na pomoc poszkodowanym dzieciom, których rodziny cierpią z powodu prześladowania za wiarę. W krajach i regionach, gdzie Kościół Jezusa Chrystusa jest prześladowany, dzieci chrześcijan często cierpią szczególnie mocno. Ze względu na wiarę rodziców i często własną wiarę w Jezusa, często doświadczają oni wykluczenia i dyskryminacji. Szczególnie w szkole są maltretowane, wyśmiewane, grozi się im oraz stosuje przemoc fizyczną. Jeśli są one jedynymi chrześcijanami w swoim otoczeniu, jest im bardzo trudno znaleźć przyjaciół. Ponadto często są one poddawanie naciskom, by wyrzec się swojej wiary.
Jest jeszcze gorzej tym dzieciom, które mają w więzieniu rodziców lub gdy jedno z nich zostało zamordowane. Olbrzymi wpływ ma nagły brak ojca, kwestia opieki staje się wówczas olbrzymim wyzwaniem dla wielu rodzin. Inne dzieci muszą uciekać z rodzinami lub żyć w ciągłym niebezpieczeństwie z powodu swojej ufności Chrystusowi. W niektórych krajach uprowadzenia dzieci z rodzin chrześcijańskich wciąż się powtarzają.

 

Proszę módlcie się za dzieci prześladowanego Kościoła, aby Jezus mógł pocieszać i wzmacniać ich wiarę. Módl się, aby  ufały Jezusowi stając się wiernymi naśladowcami we wrogim środowisku. Módl się także za ich rodziców, którzy często stoją przed trudnymi wyborami, na przykład: czy powinni nadal wiernie naśladować Jezusa, nawet jeśli zagraża to ich dzieciom.

 

Biegnąc pragniemy zwrócić uwagę społeczności na trudną sytuację najmłodszych. 

Więcej informacji o biegu       Zgłoś udział

 

PROGRAM IMPREZY

 

8:00 – 9:30 – biuro zawodów (odbiór numerów startowych oraz pakietów startowych)

10:00 – obowiązkowa odprawa techniczna

10:15 - start dystansu 2,5 km + Nordic Walking

10:45 - start dystansu 10 km

11:00 - start dystansu 5 km  

12:00 – dekoracje i zakończenie

 

Trasa biegu:

Trasa biegu biegnie po nawierzchniach asfaltowych lub betonowych, z metą w miejscu startu.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, za wyjątkiem klęski żywiołowej.

Trasa będzie oznaczona białymi strzałkami kierunkowymi umieszczonymi na jezdni.

Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy i sędziowie.

Zawodników obowiązuje limit czasu - 2 godz. od chwili startu.

Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu lub marszu Nordic Walking i zejścia z trasy.

Bieg Apostoła Pawła

 

Zostań Ambasadorem

Możesz pomóc informować o sytuacji uciskany chrześcijan - w rodzinie, w kręgu znajomych, w społeczności lub w pracy. Poruszaj ten temat, informując innych i motywując ich do działania!