Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

Przedłożenie głosów w ONZ

Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

808 172 podpisy przekazane ONZ

Ponad 20 tyś osób z Polski i ponad 808.172 osoby z 143 krajów na całym świecie podpisało petycję Open Doors w obronie chrześcijan w Syrii i Iraku - wszystkim osobom, które podpisały petycję bardzo gorąco dziękujemy!

W dniu 12 grudnia 2017 r. podpisy zostały przekazane w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. 12-letni Noe z Iraku w trakcie kilku spotkań z wysokiej rangi przedstawicielami kościoła i polityki opowiedział o swojej ucieczce przed tzw. Państwem Islamskim oraz powrocie swojej rodziny w rodzinne strony. Jego ojciec Hathem, proboszcz Behnam i tłumacz Taher z rodzinnego miasta Karamles uczestniczyli w spotkaniach razem z zespołem Open Doors.

Pan Michael O' Neill (Szef Biura Spraw Zagranicznych Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), František Rużi (Szef Gabinetu Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych) i Kyoko Shiotani (Szefowa Biura Podsekretarza Generalnego ONZ ds. Politycznych ONZ) zostali poinformowani o trudnej sytuacji chrześcijan w Iraku i Syrii.

Noe z wiceprezydendem USA panem Mike'em Pence' m.
Noe z wiceprezydendem USA panem Mike'em Pence' m.

Ponadto w Białym Domu w Waszyngtonie, Noe wraz z delegacją został przyjęty przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike’a Pence’a.  Swą historią Noe poruszył przedstawicieli Białego Domu. Na Twitterze możemy przeczytać niniejszy wpis wiceprezydenta: "IS zniszczył jego dom - musiał uciec i zostawić wszystko za sobą. Po powrocie jego rodziny, ich rodzinne zastali spalone. Ze względu na trudną sytuację Noe i tysięcy innych osób, prezydent nakazał pomóc prześladowanym"!

Proszę, módlcie się, aby sytuacja naszych prześladowanych braci i sióstr poruszyła tych ważnych decydentów, aby stanęli w obronie praw chrześcijan tak, aby mogli odbudować swój kraj! Wesprzyj również kampanię Open Doors, aby wzmocnić Kościół w Syrii i Iraku oraz pomóc im w odbudowie ich domów.

Co było celem petycji?

Dać głos prześladowanym chrześcijanom

Po przeprowadzonej petycji dla Syrii Open Doors przygotowało kolejną dla chrześcijan z Syrii oraz Iraku. Zmieniła się przede wszystkim sytuacja w Iraku. Coraz więcej terenów uwolniło się spod okupacji Państwa Islamskiego, ale wymiar zniszczeń jest ogromny. Jednak pomimo wszystkich trudności i prześladowań, które przeżyli, wielu chrześcijan chce pozostać w swojej ojczyźnie, aby być tam światłem i solą.

Jednak, aby było to możliwe, jest konieczna zmiana. Prosimy ONZ o pilne działanie na rzecz ochrony chrześcijan i ich praw.

Poprzez akcję zbierania podpisów pragnęliśmy przypomnieć władzom i osobom decyzyjnym o wzmocnieniu chrześcijan i innych mniejszości. Petycja ma być też jasnym sygnałem dla sióstr i braci z Bliskiego Wschodu, że nie zostali zapomniani.

Co stało się z twoim podpisem?

Podpisy zostały przekazane do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2017 r.

Start petycji w Polsce: Maj 2017

 

Petycja – Do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Obywatele Syrii i Iraku doświadczają ogromnego cierpienia ze względu na trwającą w ich krajach od lat wojnę. Wierzymy, że życie, dobro oraz wolność wszystkich mieszkańców Syrii i Iraku, w tym chrześcijan, powinno być chronione i zagwarantowane.

 Kościół w tych dwóch krajach odgrywa ważną rolę społeczną od prawie 2 tys. lat. Niestety chrześcijanie nieprzerwanie stanowią cel przemocy i prześladowań. Kościoły chcą być miejscem, gdzie, w nadchodzących latach, będzie można odnaleźć nadzieję i współczucie, ale potrzebują zmian, które zagwarantują im przyszłość w ich ojczyznach.

 Nie możemy pozostać obojętni na zagrożenie, wobec którego stoją chrześcijanie oraz inni mieszkańcy Syrii i Iraku. Musimy dać im nadzieję.

Dlatego, w imieniu chrześcijan oraz innych grup religijnych w Syrii i Iraku, prosimy Pana o pośrednictwo, dzięki któremu:

  • obecne oraz przyszłe ramy prawne w Syrii i Iraku będą w pełni wspierać i chronić równe i niezbywalne prawa wszystkich obywateli, bez względu na rasę, religię lub inny ich status;
  • zostanie zapewniona godna i trwała poprawa warunków życia wszystkich obywateli ze szczególnym uwzględnieniem umożliwienia powrotu uchodźcom oraz przesiedleńcom – w tym także poprzez zapewnienie im odpowiedniego mieszkania, edukacji oraz pracy;
  • przywódcy religijni oraz organizacje wyznaniowe zostaną zidentyfikowani oraz wyposażeni w taki sposób, aby mogli odgrywać kluczową i konstruktywną rolę w procesie pojednania i odbudowy społeczeństw Syrii i Iraku.

Co jeszcze mogę zrobić?

Beten Módl się za chrześcijan z tych krajów!
Módl się o pokój- to jest pierwsza rzecz, którą potrzebują tamtejsi ludzie.
Módl się o odwagę, aby odbudowa tych krajów była możliwa i aby ludzie chcieli powracać do swoich domów.

Intencje modlitewne

 

 

Weitere Informationen Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat sytuacji chrześcijan w Iraku i Syrii:

Nadzieja dla Bliskiego Wschodu

 

 

 

Spenden Wesprzyj
Możesz wesprzeć finansowo nasze działania pomocowe dla chrześcijan z Iraku i Syrii. W tytule przelewu ważne jest, by dopisać: „Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie“:

Wesprzyj