Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 2012

TKChChrześcijaństwo to coś więcej niż tradycja, to prawdziwe miłowanie Chrystusa. Dlatego też Chrzanowskie Stowarzyszenie „Do Źródła”, przy współudziale lokalnych kościołów, postanowiło zorganizować Tydzień Kultury Chrześcijańskiej "Effatha". Podczas tego tygodnia oprócz studium biblijnych, koncertów i nabożeństw, była również prelekcja na temat prześladowań chrześcijan na świecie oraz zbiórka pieniędzy, by w praktyczny sposób okazać miłość i troskę naszym uciskanym współbraciom i siostrom.

Dziękujemy za tę inicjatywę!

Daj się zainspirować i rozpocznij własne działania na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom. A może już się coś udało? Napisz o tym do nas:
 

Twoje działania