Wierni w modlitwie

WersetZainspirowała nas informacja, która dotarła do nas z Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej w Bielsko- Białej. Bracia i siostry z tej wspólnoty spotykają się regularnie co trzy tygodnie na modlitwę za prześladowany Kościół.  Czynią to zwykle w sobotę o 9:00 rano.

Każdy z uczestników przynosi na ten czas różne notatki, w których zanotowane są aktualne prośby modlitewne, o które wspólnie chcą się modlić. Wcześniej szukają w tym temacie informacji na naszej stronie  www.opendoors.pl lub na naszym profilu na: www.facebook.com/OpenDoorsPL

Pewne osoby z tego zboru zrobiły nawet zakładki do książek z tekstem Słowa Bożego: „Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście." Hbr.13:3.

Inna osoba z tej społeczności robi ręcznie gazetkę ścienną, gdzie umieszcza informacje na temat prześladowanego Kościoła z różnych części świata.

 

Naszym marzeniem, jako zespołu Open Doors Polska, jest by w wielu innych chrześcijańskich społecznościach miały miejsce takie regularne spotkania modlitewne.
Dzięki Waszym modlitwom nasza służba i niesienie pomocy w krajach prześladowań jest możliwe! Dzięki Waszym modlitwom prześladowany Kościół we wrogich miejscach nadal trwa!
Prosimy, nie ustawajcie w modlitwie i informujcie nas o Waszych inicjatywach na rzecz prześladowanych chrześcijan.

 

Daj się zainspirować i rozpocznij własne działania na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom. A może już się coś udało? Napisz o tym do nas:
 

Twoje dziłania