Wstawiennictwo za prześladowanych w Domu Modlitwy w Warszawie

Od ponad kilku lat każdego tygodnia w piątek w godz. 8:00-10:00 modlimy się za nasze Siostry i Braci w Chrystusie, którzy cierpią ucisk i prześladowania z powodu swej wiary w Syna Bożego. W miejscu, które Bóg powołał w naszym mieście, aby uwielbienie i wstawiennictwo trwało nieustannie, nie mogło zabraknąć tej szczególnej intencji.

Słowo Boże jasno i wprost wzywa nas, abyśmy pamiętali i nie ustawali w modlitwie za tych, którzy z powodu Jego Imienia są współczesnymi męczennikami i bohaterami wiary. Tak właśnie czynimy i doświadczamy tego, jak Bóg w odpowiedzi na nasze posłuszeństwo w trwaniu na modlitwie zgodnej z Jego wolą objawia nam w tym temacie Swoje myśli. Zaczęliśmy od modlitwy za uwięzionych, przetrzymywanych w obozach pracy, bitych i poniżanych. Robiliśmy to wiernie przez wiele tygodni i Bóg poruszył nasze serca również do modlitwy za prześladowców. Na początku nie było to dla nas łatwe... Nasze serca płaczą nad losem prześladowanego Kościoła i trudno było nam w postawie miłosierdzia wołać o Bożą łaskę dla oprawców.

Ale Bóg w odpowiedzi na naszą wierność i pragnienie współodczuwania z Jego sercem stopniowo zmieniał nasze nastawienie. W każdy piątek wołamy o  ten sam cud, jaki Bóg uczynił  w życiu Szawła z Tarsu, prosimy o to, by prześladowcy naszych Braci spotkali Pana i ujrzeli ogień miłości w Jego oczach. Aby ci, którzy dziś prześladują stali się Jego świadkami.

Jesteśmy stale w łączności ze służbą Open Doors, śledzimy informacje na temat prześladowań, aby nasza modlitwa była konkretna i celowa. Czasami modlimy się za konkretne grupy ludzi jak np. więźniowie obozów pracy w Korei Płn., dziewczynki porwane przez Boko Haram w Nigerii, ukryci wierzący w krajach islamskich, uchodźcy z terenów Syrii i Iraku... innym razem jest to modlitwa za konkretne kraje lub regiony. Bardzo zależy nam na tym, aby podążać za Duchem Świętym.

Pamiętamy, że za liczbami i statystykami stoją konkretne osoby doświadczające ogromnego cierpienia i prób wiary. Za nich i o nich wołamy do naszego Boga, za  konkretnych ludzi, dzieci, kobiety i mężczyzn – współczesnych bohaterów wiary, których ciemność nie powstrzyma nawet za cenę życia. Ci ludzie są tak cenni dla naszego Pana i dla nas – Ciała Chrystusowego, że nie możemy o nich zapomnieć.

Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej z nami modlitwy za Kościół prześladowany w każdy piątek w godz. 8:00-10:00 ul. Sobieskiego 110 w Domu Modlitwy w Warszawie.

 

Dziękujemy za każdą modlitwę!


Daj się zainspirować i rozpocznij własne działania na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom. A może już się coś udało? Napisz o tym do nas:

Twoje działania