Około 360 mln prześladowanych chrześcijan

ŚIP 2023

 

Jak Open Doors szacuje liczbę prześladowanych chrześcijan?

Przede wszystkim należy zauważyć, że Open Doors nie mówi o dokładnej liczbie, ale o szacunkach. Tak więc, dziesięć lat od ostatnich estymacji musimy zdecydowanie zaznaczyć, że od tego czasu prześladowania przybrały na sile.

W 50 krajach ujętych w Światowym Indeksie Prześladowań (ŚIP) żyje ponad 7 mld osób, w  tym ok. 744 mln chrześcijan, z których około 360 mln jest narażonych na szczególnie silne prześladowania. Ta liczba jest wynikiem nowego oszacowania opartego na bardziej dokładnych metodach badań. Głównym powodem, dla którego od wielu lat rośnie ucisk chrześcijan jest rozprzestrzenianie się grup islamskich, takich jak IS oraz znaczny wzrost nacjonalizmu religijnego, zwłaszcza w Azji.

 

Więcej o Światowym Indeksie Prześladowań

Rodzina chrześcijan

Open Doors publikuje Indeks Prześladowań każdego roku. Jest on tworzony przy współpracy ze wspólnotami chrześcijańskim w krajach, w których mamy do czynienia z prześladowaniami oraz we współpracy zewnętrznymi ekspertami.