13:03 minut

Usłyszeć Boga | livestream 30.08.2020

Boga nie ma, nikt Go nie widział. Fakt, że może zwracać się On do człowieka jest bzdurą. Tak twierdzą niektórzy. Jednak chrześcijanie wiedzą, że tak nie jest, bowiem Bóg, który jest duchem zwraca się do człowieka w swoim Słowie – Piśmie Świętym! Zobacz, jak można usłyszeć Jego głoś i jak bardzo jesteśmy błogosławieni!