NAPISZ LIST DO KOUROUSHA Z IRANU


Kouroush był liderem kościoła domowego w Iranie. Po tym, jak doświadczył prześladowań, postanowił uciec do Turcji. Dziś buduje centrum kultury dla irańskich uchodźców, w którym będą mogli znaleźć schronienie i odzyskać nadzieję oraz uporać się z traumę prześladowań i ucieczki z kraju.
Prosimy, módl się za Kourousha i jego służbę. Wesprzyj go poprzez wysłanie wiadomości ze słowami zachęty. Na listy czekamy do czekamy do 31 sierpnia 2021!

 

Zachęta Kourousha z Iranu

 

 

Uchodźca niesie nadzieję

Kouroush* był prześladowany w Iranie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa i z tego powodu musiał opuścić swoją ojczyznę. Irańskie przeżycia nie załamały go. Będąc już w Turcji, zdecydował, że będzie służył uchodźcom z Iranu, bo potrafi zrozumieć, przez co przechodzą i jak można im pomóc. Zachęćcie go do tej cennej posługi.

Z powodu zaangażowania w pracę kościoła domowego Kouroush był więziony i torturowany. Ciężkie warunki, w jakich przebywał w więzieniu, wciąż wywołują w nim strach: „Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Nie zasłużyłem na to, co mnie spotkało. [...] Ja tylko oddałam swoje życie Jezusowi”. Pomimo traumatycznych przeżyć, po wyjściu na wolność Kouroush kontynuował swoją pracę w kościele, ale kiedy służby bezpieczeństwa dowiedziały się o tym, został zmuszony do opuszczenia kraju. „Kiedy myślę o tym, dlaczego tu jestem, to czuję rodzaj strachu zmieszanego ze smutkiem i dezorientacją” – wspomina Kouroush, myśląc o swoim przybyciu do Turcji. Tęsknił za miejscem, w którym czułby się bezpiecznie, i które stałoby się jego domem. Wielu uchodźców przechodzi przez to samo: „Znalezienie bezpiecznego miejsca jest jednym z największych wyzwań dla każdego irańskiego uchodźcy”– mówi.
Właśnie takie miejsce buduje z pomocą Open Doors i swojego kościoła w Turcji – centrum kultury, które będzie służyło jako duchowe schronienie dla irańskich uchodźców, gdzie będą mogli odnaleźć nową nadzieję i uporać się z traumą prześladowań i uchodźctwa. Napisz do Kourousha osobiste pozdrowienie, aby wiedział, że modlisz się o jego służbę i życie.


*imię zmienione

Jak napisać wiadomość ze słowami zachęty?

Pomódl się o inspirację do napisania listu, który stanie się zachętą dla Kourousha.
 
Napisz krótką, budującą wiadomość, używając prostych słów i sformułowań w języku angielskim. Nie wysyłaj kartki ze zdjęciem zwierzęcia, gdyż nie jest to poprawne kulturowo.  Odpowiednie są zdjęcia krajobrazów, kwiatów lub ogrodów. Kartka może być własnoręcznie wykonana. Mile widziane są kartki z rysunkami przygotowanymi przed dzieci.
 
Jesteśmy rodziną – podejdź do tego osobiście! Napisz, jak się nazywasz (tylko imię) i z jakiego kraju piszesz. Nie ujawniaj innych danych osobowych..
 
Dodaj jeden lub dwa wersety biblijne, które będą zawierały słowa pocieszenia i zachęty. Nie ograniczaj się jedynie do wysłania wersetów biblijnych, napisz osobistą wiadomość!
 
 
Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je adresatom.

Wersety biblijne: Podziel się Słowem Bożym

Na stronie www.Biblia-Online.pl można znaleźć odpowiednie wersety biblijne w różnych językach. Spróbuj znaleźć werset biblijny, który zachęca i obiecuje pocieszenie.

Kilka wersetów biblijnych na ten temat dla inspiracji:

    Izajasza 41:10
    1 Piotra 5:10
    Psalm 139:5
    Rzymian 8:38-39

Adres i ważne uwagi

  1.  Staraj się ostrożnie dobierać sława. Pisz wyraźnie.
  2.  Nie wspominaj o Open Doors, islamie ani Izraelu (nawet w wersetach biblijnych).
  3.  Nie krytykuj rządu Iranu.
  4.  Nie dołączaj pieniędzy.
  5.  Listy i kartki prosimy przesyłać w kopercie do naszego biura, a my przekażemy je Kouroushowi.


Czekamy na wiadomość od Ciebie do 31 sierpnia 2021

Kouroush
c/o Open Doors
Postfach 11 42
65761 Kelkheim