Osobiste historie prześladowanych chrześcijan

Persönliche Berichte

Tshaiv: Niezachwiany

Eyal z Erytrei
Eyal z Erytrei

Tshaiv* i Min Ko* to dwoje chrześcijan pomiędzy 20 a 30 rokiem życia z ludu Hmong. Ponieważ głosili w swojej wiosce o Jezusie Chrystusie, otrzymali ostrzeżenie ze strony władz. Gubernator ich okręgu zabronił im mówić o Jezusie, jednak oni nie dali się zastraszyć. Tshaiv zaczął być uciskany także przez swoja rodzinę. Gdy mężczyzna chciał w grudniu 2016 r. świętować Boże Narodzenie razem z innymi wierzącymi ze swojej domowej wspólnoty, ojciec nie pozwolił mu wyjść z domu i związał go. Później ojciec poprosił sąsiadów i krewnych, aby pobili jego syna. Chociaż Tshaiv był długo i mocno bity, nie chciał wyrzec się Jezusa. Ludność wioski i władze nadal uciskają Tshaiva oraz Min Ko, jednak mężczyźni są zdecydowani służyć Jezusowi Chrystusowi i nadal głosić Jego miłość.

*Imię zmieniono

Wszystkie świadectwa