Minderheitenrechte

Minderheitenrechte

Da Christen in den meisten Staaten, in denen sie unter Druck stehen, zu den Minderheiten zählen, gelten für sie häufig die speziellen Schutzvorschriften für Minderheiten.

Die in sehr umfangreichen Konventionen festgelegten Minderheitenrechte werden Christen als Angehörigen einer religiösen Minderheit in vielen Ländern vorenthalten. Aufgrund ihres prekären Status haben sie häufig kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, sei es juristisch, sei es, dass sie wenigstens in der Öffentlichkeit Gehör finden.

 

So regelt etwa Artikel 27 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte:

„In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen.“

Daneben ist zumindest als Maßstab auch die Erklärung 47/135 der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Rechte von nationalen, ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten vom 18. Dezember 1992 heranzuziehen.

 

 

Zurück zur Übersicht

Mehr Informationen zu Christenverfolgung

Definicja prześladowań chrześcijan Open Doors

Zgodnie z nową oceną, ponad 300 milionów chrześcijan cierpi z powodu wysokiego stopnia prześladowań. Obecnie stanowią oni największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana. Ale kiedy możemy mówić o prześladowaniu chrześcijan?

Naruszanie praw człowieka

W wielu częściach świata chrześcijanom odmawia się prawa do wolności wyznania, ale także innych praw chronionych Międzynarodową Kartą Praw Człowieka. W tej sekcji znajdziesz wiele przykładów naruszeń praw człowieka wobec chrześcijan.

Oblicza prześladowań

Aby prześladowanie chrześcijan nie funkcjonowało w świadomości społeczeństwa i Kościoła jedynie jako przytłaczające statystyki, Open Doors publikuje świadectwa prześladowanych chrześcijan w formie zebranych świadectw wideo pt. "Oblicza Prześladowań". Dzięki nim możemy poznawać rzeczywistość prześladowanych braci i sióstr, aby wytrwale modlić się za nich.