Recht auf Leben

Recht auf Leben

Artikel 6, Absatz 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte bestimmt:

„Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden.“

Dieses Recht umfasst die Verpflichtung des Staates Individuen nicht willkürlich zu töten sowie ihr Leben vor nicht-staatlichen Akteuren zu schützen.

 

 

Zurück zur Übersicht

Mehr Informationen zu Christenverfolgung

Definicja prześladowań chrześcijan Open Doors

Zgodnie z nową oceną, ponad 300 milionów chrześcijan cierpi z powodu wysokiego stopnia prześladowań. Obecnie stanowią oni największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana. Ale kiedy możemy mówić o prześladowaniu chrześcijan?

Naruszanie praw człowieka

W wielu częściach świata chrześcijanom odmawia się prawa do wolności wyznania, ale także innych praw chronionych Międzynarodową Kartą Praw Człowieka. W tej sekcji znajdziesz wiele przykładów naruszeń praw człowieka wobec chrześcijan.

Oblicza prześladowań

Aby prześladowanie chrześcijan nie funkcjonowało w świadomości społeczeństwa i Kościoła jedynie jako przytłaczające statystyki, Open Doors publikuje świadectwa prześladowanych chrześcijan w formie zebranych świadectw wideo pt. "Oblicza Prześladowań". Dzięki nim możemy poznawać rzeczywistość prześladowanych braci i sióstr, aby wytrwale modlić się za nich.