Raporty

50 KRAJÓW, GDZIE CHRZEŚCIJANIE DOŚWIADCZAJĄ NAJWIĘKSZYCH PRZEŚLADOWAŃ

(Open Doors, Polska) – 17 stycznia Open Doors opublikowało Światowy Indeks Prześladowań 2024. Lista rankingowa obejmuje 50 krajów, w których chrześcijanie doświadczają największych prześladowań. W krajach uwzględnionych w rankingu kościoły są niszczone przez ich przeciwników lub zamykane przez władze, wioski zamieszkane przez chrześcijan są atakowane, ludzie są mordowani i wysiedlani. Dotyczy to dziesiątek tysięcy osób. Prześladowcami są głównie islamskie, hinduistyczne, buddyjskie lub komunistyczne reżimy, partie, ugrupowania terrorystyczne, a także gangi przestępcze. Niestety głównymi prześladowcami w przypadku konwertytów z innych religii są najbliżsi, rodziny, krewni, sąsiedzi. Chrześcijanie doświadczają silnych prześladowań i dyskryminacji w 78 krajach na świecie.

Chrześcijanie w Indiach podczas nabożeństw

Światowy Indeks Prześladowań 2024: Udokumentowana przemoc w liczbach

Przemoc wobec chrześcijan znacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Okres badawczy Światowego Indeksu Prześladowań 2024 trwał od 01.10.2022 do 30.09.2023. W tym czasie:

  • 4 998 chrześcijan na całym świecie zostało zabitych na tle religijnym. Liczba niezgłoszonych przypadków jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ale liczne konflikty utrudniają gromadzenie danych.
  • Przemoc fizyczna lub groźby śmierci dotknęły 42 849 chrześcijan, w porównaniu z 29 411 w poprzednim okresie.
  • Liczba ataków na kościoły i inne obiekty powiązane z kościołami gwałtownie wzrosła z 2 110 do 14 766.
  • Liczba ataków na domy chrześcijan wzrosła z 4 547 do 21 431.
  • 278 716 chrześcijan zostało wypędzonych ze swoich domów lub musiało się ukrywać, co stanowi ponad dwukrotność liczby 124 310 z poprzedniego okresu.
  • 365 milionów chrześcijan na całym świecie jest narażonych na co najmniej wysoki poziom prześladowań i dyskryminacji z powodu wiary w Jezusa Chrystusa.

Chrześcijanie i kościoły w Afryce Subsaharyjskiej najbardziej dotknięci przemocą

Podobnie jak w poprzednich latach, większość zabójstw chrześcijan miała miejsce w Afryce Subsaharyjskiej. W samej Nigerii zamordowano co najmniej 4 118 chrześcijan. W Etiopii liczba ataków na kościoły, obiekty kościelne i szkoły wzrosła z 22 w poprzednim roku do 284. W Burkina Faso i Republice Środkowoafrykańskiej spalono, splądrowano lub skonfiskowano ponad 1000 chrześcijańskich biznesów, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Innym krajom afrykańskim Światowego Indeksu Prześladowań grozi podobny rozwój sytuacji.

Dla każdego kraju ŚIP dostępny jest raport krajowy. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie https://www.opendoors.pl/sip.

My chrześcijanie możemy wykorzystać te informacje, aby modlić się za naszych uciskanych i prześladowanych braci i siostry. Przemoc wobec nich i presja na nich wzrosła na całym świecie. Gorąca proszą o wsparcie i modlitwę.

Zobacz również

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.