Wiadomości prasowe

Afryka Subsaharyjska: Wpływ pandemii na prześladowany Kościół

Izolacja, dyskryminacja i nasilająca się przemoc

(Open Doors Polska) – W odróżnieniu od krajów Azji, Europy i Ameryki Północnej, gdzie skutki pandemii możemy obserwować już od dłuższego czasu, Afryka Subsaharyjska (kraje na południe od Sahary) z 1,1 miliarda mieszkańców znajduje się dopiero na początku kryzysu. W niektórych częściach tego regionu chrześcijanie narażeni są na silne prześladowania i już teraz odczuwają skutki pandemii bardziej niż ich sąsiedzi. Lokalni pracownicy Open Doors podają przykłady nierównego traktowania chrześcijan w obliczu pandemii i wyrażają głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji.

2020-04-17_Open_Doors_754x421_Afryka_Subsaharyjska_DetailPage

Zagrożenie Covid-19 dla krajów subsaharyjskich według oceny Centrum ds. Afryki

Prześladowcy i Covid-19 atakują razem

Centrum ds. Afryki w ramach Departamentu Obrony USA odpowiedzialne za analizy bezpieczeństwa, zbadało możliwe skutki działania koronaawirusa na kraje afrykańskie. Wśród krajów najbardziej zagrożonych znajdują się Sudan, Nigeria, Etiopia i Somalia. W tych krajach dochodzi też do najsilniejszych prześladowań chrześcijan. Chociaż wirus zagraża wszystkim ludziom w równym stopniu, bliższa analiza pokazuje, że chrześcijanie często podwójnie cierpią z powodu pandemii i jej skutków. Oto kilka przykładów.

  • Odmowa udzielenia wsparcia: W Etiopii rząd wezwał ludzi do wzajemnej pomocy. Wielokrotnie jednak słyszymy historie o nawróconych chrześcijanach, którym nawet najbliżsi krewni odmawiają wsparcia, a w konsekwencji niektórym rodzinom grozi głód. Również w innych krajach byli muzułmanie są wykluczani ze swoich rodzin i wspólnot z powodu decyzji pójścia za Jezusem Chrystusem.
  • Samotność i izolacja: Oprócz braków w zaopatrzeniu, chrześcijanom nawróconym z islamu brakuje także duchowego i emocjonalnego wsparcia ze strony innych chrześcijan, z którymi nie mogą obecnie spotykać się na wspólnych nabożeństwach. Ich często jeszcze młoda wiara jest w ten sposób wystawiona na ciężką próbę.
  • Chrześcijanie obarczani winą za wybuch pandemii: Raporty z Somalii, Ugandy i Burkina Faso mówią o szerzeniu się informacji, że za kryzys spowodowany koronawirusem winni są chrześcijanie. Na przykład islamistyczna milicja Al Shabaab (Somalia) wezwała ludzi, aby uważali na choroby zakaźne, takie jak Covid-19, które „są rozprzestrzeniane przez wojska krzyżowców [czyli chrześcijan], którzy najechali na ten kraj”.
  • Dyskryminacja podczas rozdzielania pomocy państwowej: Podaje się, że w stanie Kaduna w północnej Nigerii chrześcijanie otrzymali sześciokrotnie mniejsze racje żywnościowe niż rodziny muzułmańskie. Kilka rodzin z różnych miejscowości potwierdziło te doniesienia.
  • Wzrost liczby ataków na chrześcijan: W niektórych krajach prześladowcy wykorzystują obecną sytuację, by napadać na chrześcijan - czasami pod pretekstem, że chrześcijanie muszą być zwalczani jako przyczyna pandemii. W nigeryjskich stanach Kaduna i Plateau między końcem marca a Wielkanocą zginęło 31 osób, dodatkowo zniszczono wiele domów.

Modlitwa „najlepszym sposobem niesienia pomocy”

Suleiman M*, dyrektor Open Doors w Afryce Zachodniej: „Otrzymaliśmy wiele telefonów od pastorów z prośbą o pomoc w postaci żywności. Także chrześcijanie w obozach dla uchodźców cierpią z powodu trudnej sytuacji zaopatrzeniowej. Wdowy i sieroty, które z powodu ograniczeń mają niskie dochody, nie są w stanie prowadzić handlu, a my otrzymujemy ciągłe prośby o żywność i inne wsparcie”.

Yasin A*, dyrektor ds. Open Doors w Afryce Wschodniej, powiedział: „Czas pandemii jest pod wieloma względami bardzo trudnym okresem dla prześladowanego kościoła w naszym regionie. Modlitwa jest najskuteczniejszym sposobem dotarcia do serca prześladowanych wierzących, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i jaka jest ich sytuacja”.

Na liście Światowego Indeksu Prześladowań 2020 kraje regionu zajmują następujące pozycje: Somalia: 3, Sudan: 7, Nigeria: 12, Burkina Faso: 28 i Etiopia: 39.

Źródła: BBC, Africa Centre, Open Doors
*imię zostało zmienione

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w Afryce Subsaharyjskiej:

  • Módl się o Bożą ochronę i zaopatrzenie we wszystkich sferach życia dla chrześcijan dotkniętych pandemią i prześladowaniami.
  • Módl się za liderów kościelnych i osoby duchowne o mądrość, aby wiedzieli, jak najlepiej mogą służyć i zachęcać chrześcijan w tym trudnym czasie.
  • „Módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (List Jakuba 5,16).
  • Módl się, aby wszelkie próby wykorzystania pandemii do przysporzenia chrześcijanom cierpienia zostały udaremnione.
  • Módl się za pracowników Open Doors w regionie, aby Jezus dał im mądrość i siłę, a także pokazał im, jak najlepiej mogą usłużyć braciom i siostrom w Chrystusie.