Wiadomości

Azerbejdżan: Społeczność od 25 lat na próżno czeka na rejestrację

Wysoka grzywna dla pastora – apelacje oddalone bez możliwości ponowienia

(Open Doors Polska) – 26 maja 2019 r. azerski trybunał konstytucyjny ostatecznie zatwierdził karę pieniężną nałożoną na pastora Hamida Szabanowa. W 2016 r. został on skazany wyrokiem sądu za organizowanie „nielegalnych" spotkań religijnych, ponieważ pomimo wielu lat starań, chrześcijańska społeczność, którą opiekuje się pastor nie otrzymała zezwolenia na rejestrację. Wszystkie apelacje złożone w tej sprawie zostały odrzucone. Jeśli społeczność nadal będzie się zgromadzać, grożą im bardzo wysokie kary pieniężne.

Hamid Shabanow z Aliabad, Azerbejdżan
Hamid Shabanow z Aliabad, Azerbejdżan

 

„Naruszenie konstytucji i praw człowieka"

Rankiem 26 listopada 2016 r. policja wtargnęła na spotkanie modlitewne w domu pastora Szabanowa, gdzie obecnych było około trzydziestu chrześcijan. Po piętnastominutowym przesłuchaniu Szabanow i jeszcze jeden lider kościoła domowego zostali skazani na karę pieniężną w wysokości 800 euro, co odpowiada około trzymiesięcznym zarobkom. Orzeczenie opiera się na art. 515.0.2 Kodeksu Administracyjnego, który stanowi, że działalność religijna bez zezwolenia podlega karze. Zgromadzenie Szabanowa starało się o formalne uznanie przez państwo od czasu założenia w 1994 roku, ale ich zgłoszenie było wielokrotnie odrzucane. Obecnie rejestracja nie jest możliwa, ponieważ liczba dorosłych członków społeczności jest niższa od minimalnej liczby wymaganej od 2011 r., tj. 50 osób.

Przewodniczący Związku Baptystów w Azerbejdżanie, pastor Ilya Zenchenko, ocenia przypadek Szabanowa jako pogwałcenie praw człowieka i azerbejdżańskiej konstytucji. „Wszystko to jest pogwałceniem art. 48 i 49 naszej konstytucji, które gwarantują wolność religijną i wolność zgromadzeń", powiedział organizacji praw człowieka Forum 18. Po ostatecznym odrzuceniu apelacji, Shabanow wraz z innymi pastorami zastanawia się, jakie kolejne kroki powinien podjąć. Społeczność była już wcześniej celem kilku nalotów i ostrzeżeń policyjnych, a dwóch pastorów, w tym Shabanow, za swoją działalność byli zamykani w więzieniu.

Prawo, które ogranicza wolność religijną

Chociaż konstytucja Azerbejdżanu zawiera katalog podstawowych swobód, wiele ustaw ogranicza korzystanie z wolności przekonań i religii. Zgodnie z ustawą o religii, która została uchwalona w 2009 roku, i która była już kilkakrotnie zaostrzana, wszystkie wspólnotowe działania religijne muszą być zatwierdzone przez państwo. Jednak uzyskanie tych zezwoleń jest prawie niemożliwe. Pozwolenie jest również wymagane, aby drukować, rozpowszechniać, - a nawet posiadać - literaturę religijną. Azerbejdżańskie tajne służby ściśle monitorują przestrzeganie tych praw, a naruszenie ich może mieć drastyczne konsekwencje.

Azerbejdżan zajmuje 50 miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Azerbejdżanie!

  • Módl się za pastora Shabanowa, o mądrość, aby wiedział, jak powinien postąpić w związku z wyrokiem. O to, aby kara grzywny została uchylona.
  • Módl się za wszystkie kościoły w Azerbejdżanie, które starają się o oficjalne uznanie przez państwo. Módl się, aby zgromadzenia otrzymały konieczne zezwolenia i mogły spotykać się w wolności.
  • Módl się również o bezpieczeństwo wszystkich chrześcijan, którzy spotykają się wbrew prawu.