Świadectwa wiary
Azja Środkowa

Azja Centralna: Nieoczekiwany zwrot wydarzeń

Lokalne władze sprzeciwiają się prześladowaniu chrześcijan

(Open Doors Polska) - Ostrzeżenie, które Leyla* usłyszała z ust męża, było jasne: Albo zapomni o chrześcijanach i Jezusie Chrystusie, albo wraz z dziećmi zostanie wypędzona z domu na ulicę. To, że jego żona odwróciła się od islamu, było hańbą, od której Halim* za wszelką cenę pragnął uwolnić swoją rodzinę. Ale ponieważ Leyla pozostała nieugięta, już następnego dnia Halim* wprowadził groźbę w czyn. Jednak to, co wydarzyło się później, zaskoczyły wszystkich.

2020-06-17_Open_Doors_753x420_Azja_Centralna_DetailPage.jpg

Zdjęcie symboliczne: dom w jednym z krajów Azji Centralnej

Prześladowania objęły całą okolicę

Niebezpieczeństwo groziło Leyli nie tylko ze strony męża, ale także jego muzułmańskich krewnych. Po tym, jak została wypędzona z domu, cała uwaga i siły Leyli były skoncentrowane na ukrywaniu siebie i dzieci. W konsekwencji krewni Halima przenieśli swoją nienawiść na innych chrześcijan w mieście. Ich wrogie działania spotkały się z dużym odzewem lokalnej społeczności. Miejscowi muzułmanie i władze połączyli siły i zaczęli nękać chrześcijan nawróconych z islamu również w okolicznych wioskach. Dzień po tym, jak Leyla została wypędzona z domu, grupa agresywnie zachowujących się mężczyzn pojawiła się w domach nawróconych kobiet, aby wywołać zamieszanie i niezadowolenie w ich rodzinach. Wielu chrześcijan odebrało telefony z pogróżkami.

Bóg walczy o swoje dzieci

W swojej zapalczywości muzułmańscy krewni Leyli zwrócili się do władz sąsiedniego regionu z prośbą o wsparcie ich działań przeciwko chrześcijanom. Ale ich reakcja była zupełnie niespodziewana: Urzędnicy odmówili udziału w prześladowaniu chrześcijan i podali jasne uzasadnienie: „Znamy wielu chrześcijan jako porządnych ludzi, którzy pomagają innym”. Ponadto skontaktowali się z władzami rodzinnego miasta Leyli i wyrazili niezadowolenie z powodu dyskryminacji chrześcijan. W wyniku tej niespodziewanej interwencji położenie chrześcijan wyraźnie się poprawiło. Niedługo potem krewni Leyli i jej mąż poprosili ją, aby wróciła do domu.
Jakiś czas po tych wydarzeniach Halim poważnie zachorował. Silny ból kręgosłupa sprawił, że nie jest w stanie podnieść się z łóżka. Lekarze do tej pory nie są w stanie ustalić przyczyny choroby. Halim nie może się ruszać i jest całkowicie zależny od opieki Leyli. Po tym wszystkim, co zrobił swojej żonie i jak silnie ją zranił, jej postawa jest świadectwem Bożej miłości i przebaczenia.

* imiona zostały zmienione

Prosimy, módl się za Leylę i jej rodzinę:

  • Dziękuj Jezusowi za ten zaskakujący zwrot akcji. Za powrót Leyli do domu i wysiłki władz na rzecz równego traktowania chrześcijan.
  • Módl się za Halima; żeby poznał Jezusa Chrystusa, a także o jego zdrowie.
  • Módl się, aby muzułmanie w rodzinnym mieście Leyli, zaintrygowani postawą chrześcijan, zaczęli szukać jej źródła; aby odnaleźli prawdę w Panu Jezusie Chrystusie.