Świadectwa wiary
Azja Środkowa

AZJA ŚRODKOWA: PAN BÓG ZMIENIA LUDZKIE SERCA

Modlitwa zmieniła nieufność w wiarę

(Open Doors Polska) – Ich gorliwość w dzieleniu się miłością Jezusa sprawia, że chrześcijanie w Azji Środkowej często znajdują się w niebezpiecznych sytuacjach. Lokalni partnerzy Open Doors wspierają Kościół w regionie na wielu płaszczyznach, w tym w jego wysiłkach na rzecz szerzenia Ewangelii. Jednym z naszych partnerów jest Timur*, który opowiedział nam historię z życia Jewgienija*.

 

Chrześcijanie na ławce w Azji
Osoby, które mówią ludziom o Jezusie w Azji Środkowej, nierzadko spotykają się z nieufnością, a nawet otwartą wrogością.

„Jeśli twój Bóg jest naprawdę tak potężny...”

Jewgienij podróżuje od wioski do wioski, aby opowiadać ludziom o Jezusie. Ten rodzaj służby wiąże się z wieloma trudnościami. Każdy, kto ją wykonuje, musi być przygotowany na wrogie przyjęcie.
Tak było w przypadku Jewgienija, o którym opowiada Timur: „Był taki człowiek, bardzo tradycyjny muzułmanin, podszedł do Jewgienija i powiedział: »Przestań, wyjedź z mojej wioski i nigdy nie wracaj, bo inaczej będziesz miał problemy!« Jewgienij nie zraził się niechęcią mężczyzny i zaczął z nim rozmawiać, a w trakcie tej rozmowy mężczyzna powiedział do niego: »Wiesz co, jeśli twój Bóg jest tak potężny, to czy możesz się modlić, żeby wróciła do mnie żona, która odeszła?« Jewgienij odpowiedział: »Tak, będę się o to modlił«, a po trzech miesiącach kobieta rzeczywiście wróciła do domu! Dziś ten człowiek jest naszym bratem, przyjął Jezusa do swojego życia. On i jego żona udostępnili swój dom w tej wiosce na zajęcia dla dzieci i zaprosili wszystkich swoich krewnych, aby usłyszeli Ewangelię. Jest to jeden z przypadków, kiedy Bóg działa w zaskakujący sposób. On potrafi obrócić nawet najbardziej niekorzystną sytuację w coś dobrego!”.

„Wspieramy każde działanie, które może przynieść dobry owoc”

Timur* wyjaśnia, w jaki sposób on i jego zespół pomagają kościołom w regionie: „Znajdujemy aktywnych ewangelistów, którzy działają lokalnie i wspieramy ich. Wierzymy, że nowi ludzie, którzy przychodzą do wspólnot z zewnątrz, są potrzebni dla Kościoła i prowadzą do jego umocnienia.
Zapewniamy narzędzia do służby, np. książki, materiały audio i wideo – wszystko, co jest potrzebne. Nawet rowery! Jeśli muszą dotrzeć do odległych wiosek, zapewniamy im rowery. Jeśli potrzebują czegoś innego, dajemy im to. Wspieramy każde działanie, które może przynieść dobry owoc”.

*imię zmieniono

 

Prosimy o modlitwę za chrześcijan w Azji Środkowej:

  • Podziękuj Jezusowi za przemianę człowieka, który pomimo początkowej wrogości otworzył swoje serce na Ewangelię.

  • Podziękuję Jezusowi za odwagę i gorliwość chrześcijan takich jak Jewgienij.
  • Mansur prosi o modlitwę w intencji ochrony przed dalszymi prześladowaniami.

  • Módl się o ochronę i Boże prowadzenie dla wszystkich chrześcijan, którzy niosą Ewangelię..

  • Módl się o to, aby więcej rodzin nawracało się do Jezusa Chrystusa.

 

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.