Wiadomości prasowe
Azja Środkowa

AZJA ŚRODKOWA: PASTOR PODZIEMNEGO KOŚCIOŁA NIE DAJE ZNAKU ŻYCIA

Hakim wrócił z zagranicy, by służyć kościołowi mimo grożącego mu niebezpieczeństwa

(Open Doors Polska) – W jednym z krajów Azji Środkowej od kilku dni znajomi nie mają kontaktu z pastorem Hakimem*, liderem podziemnego kościoła. Od wielu lat aktywnie wspiera działanie kościoła domowego; on i jego rodzina wiele wycierpieli z powodu przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej. Hakim, jego żona Dalya* i ich czworo dzieci potrzebują naszych modlitw.

Zdjęcie symboliczne:  Pastorzy w Azji Środkowej modlą się o siłę, aby nie upaść w obliczu prześladowań
Zdjęcie symboliczne:  Pastorzy w Azji Środkowej modlą się o siłę, aby nie upaść w obliczu prześladowań

Wielokrotne pobity i więziony ze względu na Jezusa

Hakim był muzułmaninem, a obecnie przewodzi sieci kościołów domowych. Z powodu zmiany wiary i działalności na rzecz Kościoła był już kilkakrotnie aresztowany. Niejednokrotnie policja zakłócała spotkania jego wspólnoty. Rodzina Hakima była karana za „nielegalne spotkania religijne” oraz za „posiadanie nielegalnych materiałów religijnych” (Biblii i literatury chrześcijańskiej).

Ze względów bezpieczeństwa nie możemy wymienić nazwy kraju, z którego pochodzi Hakim. Należy jednak wspomnieć, że tamtejsza kultura jest pod silnym wpływem tradycji islamskiej. Władza o charakterze autorytarnym ogranicza wolności swoich obywateli, choć formalnie gwarantuje im wolność wyznania. 

Hakim i jego rodzina są uważani przez lokalną społeczność za zdrajców tradycji. Policja bezpieczeństwa kilkakrotnie wzywała Hakima na przesłuchania, podczas których był bity i grożono mu wieloletnim więzieniem, a nawet śmiercią. Próbowano w ten sposób odwieść go od prowadzenia pracy kościelnej. Sytuacja stała się na tyle niebezpieczna, że kilka lat temu rodzina na pewien czas opuściła kraj. Wrócili po roku, ponieważ ich wielkim pragnieniem było wesprzeć rodzimą wspólnotę i kontynuować służbę wśród lokalnej społeczności. Hakim miał nadzieję, że roczna nieobecność złagodzi napięcia wokół jego posługi. Ale gdy tylko Hakim, Dalya i dzieci wrócili, natychmiast znaleźli się z na celowniku władz, w tym policji bezpieczeństwa i środowiska muzułmańskiego.

„Nie damy ci spokoju!”

Podczas ostatniego przesłuchania na posterunku policji Hakim został dotkliwie pobity. Powiedziano mu: „Ostrzegaliśmy cię wielokrotnie przez lata, ale nie zrozumiałeś. Widzimy, że nie masz zamiaru przestać mącić w głowie spokojnym muzułmanami. W takim razie my nie damy ci spokoju. Jeśli się nie opamiętasz i nie zrezygnujesz z tych głupich pomysłów, zabijemy cię!”. To było coś więcej niż pusta groźba. Życie Hakima i jego rodziny było w niebezpieczeństwie.

Dwa tygodnie temu Hakim zwrócił się do chrześcijan w sąsiednim kraju i poprosił o możliwość ukrycia się tam na pewien czas. Chrześcijanie zgodzili się, ale zarówno Hakim, jak i jego rodzina nie mogą opuścić kraju. Od kilku dni członkowie kościoła, który miał dać schronienie rodzinie, bezskutecznie próbują skontaktować się z Hakimem. Możliwe, że Hakim po prostu wyłączył telefon, aby uniknąć podsłuchu przez służby bezpieczeństwa, ale możliwe też, że telefon został zablokowany przez policję.

Prosimy, módl się za Hakima i jego rodzinę!

  • Módl się o Bożą ochronę dla Hakima i jego rodziny.
  • Módl się o Dalyę i dzieci, aby doświadczyły Bożego pocieszenia i zaopatrzenia.
  • Módl się o wszystkie wspólnoty, którymi opiekował się Hakim;  aby niewzruszenie trwały w wierze pomimo utraty lidera.
  • Módl się o zakończenie brutalnych prześladowań, aby Hakim mógł bez przeszkód służyć ludziom.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.