Wiadomości

COVID-19 w Afryce Subsaharyjskiej

Na dzień 18 marca 2020 r. WHO potwierdziło wystąpienie 149 przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem) w 25 krajach Afryki Subsaharyjskiej. Kraje najbardziej dotknięte pandemią to Republika Południowej Afryki (62), Senegal (27), Burkina Faso (20), wyspa Reunion (9), Rwanda (7), Kamerun (5) i Etiopia (5). Ostatnim krajem, który odnotował obecność koronawirusa, jest Somalia.

2020-03-20_Open_Doors_753x420_Kamerun_DetailPage

Kamerun – zdjęcie symboliczne

 

Chociaż eksperci przewidywali, że ze względu na duży ruch między Afryką i Chinami to właśnie stamtąd zaatakuje wirus, WHO stwierdziło, że potwierdzone przypadki zarażenia COVID-19 w regionie to sporadyczny import z krajów europejskich, głównie Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii. Organizacja wyraziła obawy, że niewydolne systemy opieki zdrowotnej w krajach regionu nie poradzą sobie z pandemią. Powszechny wybuch epidemii w Afryce „będzie ogromnym wyzwaniem dla służby zdrowia i tak już przeciążonej walką z chorobami takimi, jak malaria i odra oraz wybuchem epidemii gorączki krwotocznej Ebola”, powiedział w lutym Michel Yao, Dyrektor Programu Działań Kryzysowych w Afryce z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia (źródło: NYT). Większość szpitali na kontynencie, z wyjątkiem dużych jednostek w stolicach krajów lub regionów, nie ma oddziałów intensywnej opieki medycznej, a wiadomo, że takiej opieki będą wymagali niektórzy pacjenci z rozpoznaniem koronawirusa.

 

Większość krajów w regionie zakazało wstępu podróżnym przybywającym z krajów wysokiego ryzyka, w tym z Włoch, Iranu, Korei Południowej, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Wielką Brytanii i Chin. Niektóre państwa wdrożyły jeszcze bardziej drastyczne środki, na przykład Madagaskar wstrzymał wszystkie przyloty do kraju, a Kamerun od środy zamknął wszystkie granice. Ghana wprowadziła jedne z najbardziej rygorystycznych środków w Afryce Zachodniej, wprowadzając obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla wszystkich osób przybywających z zagranicy.

 

Jednak WHO nadal obawia się, że Afryka nie reaguje wystarczająco szybko. Na przykład za spóźnioną uznano reakcję Burkina Faso, gdzie odnotowano dużą większą liczbę infekcji w porównaniu z innymi krajami w regionie. Rząd zamknął szkoły i uniwersytety oraz zakazał zgromadzeń publicznych, ale wprowadził ten środek wybiórczo i nie zastosował go do spotkań religijnych.

 

Dyrektor Regionalny WHO ds. Afryki wezwał kraje afrykańskie do szybkiego działania. „Każdy kraj może nadal zmienić przebieg tej pandemii, zwiększając swoją gotowość i odpowiedź na nadchodzący kryzys. Liczba przypadków zarażeń w Afryce może być wciąż niska i możemy to utrzymać dzięki zdecydowanym działaniom rządów na rzecz walki z nowym koronawirusem”.

 

Open Doors odwołało (z pewnymi wyjątkami) wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe do końca marca. Wytypowani pracownicy regularnie monitorują działania w terenie i operacje transgraniczne w Afryce Subsaharyjskiej, aby upewnić się, że przestrzegane są wytyczne WHO w trakcie realizacji tych działań, które nie zostały wstrzymane.

 

Dyrektor terenowy na Afrykę, tak komentuje sytuację: „Nie boimy się, ponieważ ufamy przewodnictwu i opiece Boga. Jednak obecna sytuacja wymaga trudnych decyzji w ramach naszego obowiązku opiekowania się potrzebującymi i wspierania globalnych wysiłków na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby”.

„Apelujemy do osób, które wspierają naszą służbę, aby nie zapominały o Kościele prześladowanym. Agresorzy nie zważają na czas, a przypadki przemocy są stale zgłaszane w całym regionie. Proszę, módlcie się o ochronę Pana Boga dla pracowników Open Doors, gdy usługują prześladowanemu Kościołowi w regionie w ciągle zmieniającej się sytuacji. Ponadto prosimy o modlitwę o dzieło, której jest tutaj realizowane. Zakończyliśmy cykle programowe w kilku krajach, a zespoły Open Doors poddają je koniecznej ocenie, która będzie służyła do tworzenia przyszłych planów strategicznych. Dłuższe przerwy w prowadzeniu sesji szkoleniowych spowodują opóźnienia w realizacji programów”.

O co powinniśmy się modlić?

  • Módl się o mądrość dla wszystkich rządów afrykańskich, które przygotowują się na wzrost liczby zachorowań wywołanych wirusem COVID-19.
  • Módl się, aby Kościół w Afryce Subsaharyjskiej był światłem i latarnią nadziei pośród niepewności i aby Pan zbudował Swój Kościół pośród chaosu wywołanego pandemią.
  • Módl się o mądrość Bożą i opiekę nad pracownikami Open Doors oraz zabezpieczenie ich pracy wspierania i zachęcania tych, którzy tego najbardziej potrzebują, aby w czasie pandemii potrafili znaleźć nowe metody realizacji założonych celów.