Zachęta do modlitwy

Cóż może uczynić mi człowiek?

Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek - Psalm118,6.

No właśnie!
Zastanówmy się, co może uczynić człowiek? Czytając o starożytnych kulturach czy barbarzyńskich plemionach można nieraz odnieść wrażenie, że były okrutne i bezwzględne dla drugiego człowieka. Zrzucanie kobiet i mężczyzn z murów miejskich, obcinanie języków, ściąganie skóry z głowy, łamanie kości, wyrywanie paznokci, urywanie kończyn, w końcu kanibalizm towarzyszyły ludziom niemal w każdym pokoleniu rozsianym w różnych częściach geograficznych świata. Historie żołnierzy mordujących w świątyni kapłanów judejskich, mieszając ich krew z krwią zwierząt ofiarnych, czy rzucanie ludzi na arenę prosto w paszcze dzikich zwierząt, potrafi zmrozić niejednemu człowiekowi krew w żyłach. Szczególnie wtedy, gdy wczujemy się w rolę - ofiary.

Czy zatem monopol na okrucieństwo miał tylko człowiek w starożytności? Jak wygląda to dzisiaj? Okrucieństwo towarzyszy ludzkości od czasu, gdy pojawił się na świecie grzech i w konsekwencji zabójstwo, o którym czytamy w Księdze Rodzaju.

Tak, więc przemykam wzrokiem ścieżkę historii, zahaczając jeszcze o średniowiecze, krwawą rewolucje francuską, dwie wojny światowe, holokaust i obecny terroryzm. I widzę jedno!!! – Człowiek jest wstanie naprawdę wiele złego uczynić!!!

Mimo to Psalmista wyśpiewuje słowa Cóż może uczynić mi człowiek? – Czyżby nie wiedział do czego zdolny jest człowiek? Oczywiście, że wiedział i był tego świadomy! Nieraz poznał na własnej skórze, co oznacza żyć w zagrożeniu przed wrogami, którzy czyhają na jego życie. Mimo to wydał świadectwo: Nie lękam się, bo Pan(Bóg) jest ze mną!

Życzę sobie i wszystkim, aby te słowa zawsze były mottem naszego życia. Szczególnie w tych trudnych i niepokojących czasach. Pamiętając przy tym słowa Jezusa wypowiedziane w ewangelii Mateusza 10:26-33:Przeto nie bójcie się ich;(...) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle
(...) Każdy, więc który mnie wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie; Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie

Brat Darek

Poniżej znajduje się Kalendarz Modlitw na sierpień - do pobrania.

KM do pobrania

 

Źródło Open Doors