Wiadomości

Gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani

Open Doors publikuje Światowy Indeks Prześladowań 2018

(Open Doors Polska) - wraz z nowym Światowym Indeksem Prześladowań 2018r. Open Doors zwraca uwagę na coraz bardziej niebezpieczną i dramatyczną sytuację chrześcijan w 50 krajach, gdzie są najbardziej prześladowani z powodu swojej wiary. Od 1955 r. chrześcijańska organizacja pomocowa prowadzi szeroko zakrojone projekty wspierające prześladowanych chrześcijan wszystkich denominacji, obecnie w ponad 60 krajach.

SIP 2018
ŚIP 2018

Ponad 600 milionów chrześcijan żyje w krajach o poważnych prześladowaniach

Około 4,8 miliarda ludzi żyje w krajach ujętych w Światowym Indeksie Prześladowań 2018, z których ponad 600 milionów wyznaje wiarę chrześcijańską. Ponad 200 milionów z nich jest w wysokim stopniu prześladowanych. Oto ranking dziesięciu krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani:

 (okres: od 11/01/2016 do 10/31/2017 - w nawiasach pozycja z poprzedniego roku):

1. (1) Korea Północna- do 70 000 chrześcijan w obozach pracy
2. (3) Afganistan- w tym kraju nie ma kościołów, narasta przemoc ze strony wyznawców islamu
3. (2) Somalia- chrześcijanie mogą żyć swoją wiarą tylko potajemnie.
4. (5) Rząd sudański wywiera ogromną presję na przywódców kościelnych, kościoły są burzone.
5. (4) Pakistanu- przemoc wobec chrześcijan jest na najwyższym szczeblu.
6. (10) Erytrea- narastająca przemoc wobec chrześcijan i ich aresztowania.
7. (11) Libia - większa aktywność islamistów wobec chrześcijan.
8. (7) Irak- choć IS jest pokonane, to w kraju wciąż nadal jest wielu radykalnych muzułmanów
9. (9) Jemen- chrześcijanie uwięzieni między opresją ze strony sunnitów i szyitów
10. (8) Iran- reżim nadal prowadzi agresywne działania przeciwko kościołom domowym.

Prześladowania chrześcijan napędza ruchy islamistyczne i nacjonalistyczne

Nowy globalny wskaźnik prześladowań wskazuje, że główną przyczyną prześladowań chrześcijan są wyłaniające się ruchy islamskie i nacjonalistyczne w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Tam islamiści forsują radykalizację większych grup ludności, pogrążając całe kraje w wojnie i chaosie. Rozwój ten jest napędzany przez bratnią walkę między sunnitami i szyitami oraz krajami za nimi stojącymi jak Arabia Saudyjska (12) i Iran (10).

Ideologicznie ukształtowany nacjonalizm w oparciu o komunizm coraz bardziej ogranicza życie chrześcijan w Wietnamie (18) i Laosie (20) oraz w coraz większym stopniu w Chinach (43). Korea Północna, z kultem osobowości wokół "dynastii Kimów", jest po raz kolejny - a od 2002 roku - na pierwszym miejscu wśród najgorszych prześladowców chrześcijan. Około 300.000 chrześcijan żyje swoją wiarą ukrytą, ale bardzo aktywnie wyraża ją w tzw. podziemiu.

Nacjonalistyczny hinduizm i buddyzm - popierany przez rząd i ludność - są odpowiedzialne za wzrost prześladowań w Azji. Nepal pojawił się na Indeksie wskakując aż na 25. miejsce - tym samym wykazuje najsilniejszą negatywną tendencję wzrostową. A za nim Azerbejdżan (na 45. miejscu) i Libia (z 11. na 7. miejsce).

Dotyczy to również Indii (zmiana z miejsca 15 na 11), gdzie sytuacja chrześcijan dramatycznie pogorszyła się z powodu nagłego wzrostu przemocy. Na przykład w 2014 roku Rajeshwar Singh z grupy Dharm Jagran Samiti (DJS), znanej z przymusowych nawróceń na hinduizm, ogłosił, że Indie do 2021 roku będą wolne od chrześcijan i muzułmanów. Premier Indii Modi popiera hinduizację swojego kraju i ideologię Hindutvy, zgodnie z którą każdy mieszkaniec Indii musi być wyznawcą hinduizmu.

Corocznie wydawany Światowy Indeks Prześladowań ukazuje dynamikę ucisku chrześcijan

Światowy Indeks Prześladowań to jedyne na świecie narzędzie, w którym prześladowani chrześcijanie są bezpośrednio kwestionowani co roku za pomocą zróżnicowanej metodologii, która jest stale rozwijana przez naukowców i ekspertów. Powinno to możliwie najdokładniej wyjaśnić ich sytuację i zilustrować dynamikę prześladowań. Używając terminu "prześladowanie", Open Doors opiera się na definicji ONZ. Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wskazuje, że "zagrożenie życia lub wolności ze względu na pochodzenie etniczne, religię, narodowość[....] należy w każdym razie uznać za prześladowanie".

Prześladowanie jest nie tylko przemocą

Prześladowanie chrześcijan jest nie tylko wtedy, gdy kościoły palą się i wielu chrześcijan ginie w brutalnych atakach lub aktach samobójczych. Nieustanne naciski wywierane na chrześcijan przez ich własny rząd, społeczeństwo, plemię lub rodzinę prowadzą wielu z nich do wyznawania swej wiary w ukryciu lub zmuszeni są do opuszczenia swoich domów. Presja wywierana na chrześcijan jest ogromna, np. wtedy kiedy reżim taki jak irański aresztuje chrześcijan i więzi ich przez lata. Dotyczy to również Erytrei, gdzie w 2017 r. aresztowano około 200 osób. Chrześcijańscy konwertyci znajdują się pod stałą presją w krajach buddyjskich, hinduskich i muzułmańskich. Jeśli zostaną odkryci, grozi im prześladowanie i wydalenie, a nawet śmierć. Chrześcijanie - a zwłaszcza osoby nawracające się - często doświadczają dyskryminacji w kształceniu i pracy.

Chrześcijanie - a zwłaszcza osoby nawrócone na chrześcijaństwo- często znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku edukacji i pracy, a także w dostępie do opieki medycznej lub pomocy społecznej. W wielu krajach muzułmańskich religia jest odnotowywana na dokumencie tożsamości, co sprzyja nierównemu traktowaniu. Ponadto na przykład w Pakistanie głos chrześcijanina w sądzie jest o połowę mniej wart niż głos muzułmanina. Wszystko to zawarte jest w Indeksie Prześladowań Chrześcijan jako wyraz prześladowań.

Daj głos prześladowanym chrześcijanom

Międzynarodowa służba Open Doors jest zdeterminowana potrzebami prześladowanych chrześcijan. Światowy Indeks Prześladowań daje nam możliwość głosu na tle opinii publicznej", mówi Markus Rode, szef Open Doors Niemcy. Prześladowani chrześcijanie potrzebują znaków nadziei, zwłaszcza ze strony krajów chrześcijańskiego Zachodu. Dotyczy to również chrześcijan, którzy uciekli z Syrii i Iraku. Wielu z nich chętnie wróci do swoich krajów, jeżeli tylko otrzymają ochronę, równe prawa obywatelskie i pomoc na odbudowę. Głos chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy żyją tam od wieków woła o pomoc.

Szczegółowy raport na temat Światowego Indeksu Prześladowań, zawierający szczegółowe profile krajów, analizy globalnych zmian, metodologię Indeksu oraz historie z życia prześladowanych chrześcijan można znaleźć tutaj.