Świadectwa wiary

Kirgistan: oczerniony i odseparowany

Przedstawiciel kościoła w więzieniu na podstawie fałszywych zarzutów na okres sześciu miesięcy

(Open Doors Polska) - Dorastając jako muzułmanin, Miran* z Kirgistanu postanowił żyć z Jezusem i został liderem małej wspólnoty chrześcijańskiej. Jego nawrócenie i chrześcijańskie zaangażowanie były problemem dla  miejscowych władz. Przysięgli sobie, że wsadzą Mirana do więzienia na długi czas. Ostatecznie został aresztowany pod fałszywym zarzutem seksualnego molestowania dziewczynki. Chociaż istniały dowody na jego niewinność, został on uwięziony na okres sześciu miesięcy.

Turkmenistan
Zdjęcie przykładowe

Oszczerstwo z konsekwencjami

Proces, a zwłaszcza oskarżenie o tak straszne przestępstwo, ciążyły mocno na Miranie. Minął ponad rok od jego uwolnienia,  jednak on, jego żona i pięcioro  dzieci nadal cierpią z powodu tego wydarzenia. Władze i ludność lokalna nadal osaczają Mirana, grożą mu i obrażają go. Pomimo udowodnionej niewinności, nadal są podejrzenia, a ludzie mówią: "Jeśli zdradził islam, być może zrobił inne złe rzeczy.”

Rosnąca presja na chrześcijan

Kirgistan jest republiką parlamentarną, a zatem jedyną demokracją w Azji Środkowej. Chrześcijanie, którzy stanowią około pięciu procent ludności, mają więcej wolności w górzystym państwie śródlądowym niż w innych krajach tego regionu. Kirgistan jest obecnie jedynym krajem Azji Środkowej, który nie znajduje się wśród 50 krajów w Światowym Indeksie Prześladowań, ale należy do kręgu "krajów objętych obserwacją". Chociaż wspólnoty chrześcijańskie w Kirgistanie radzą sobie ogólnie lepiej niż w krajach sąsiednich, również tutaj prześladuje się chrześcijan. Chrześcijanie nawróceni z islamu stają przed szczególnymi wyzwaniami. Często są nękani przez otoczenie - rodzinę, przyjaciół i społeczeństwo – chcąc nakłonić ich do powrotu na łono islamu. Ponadto władze zwiększają presję na chrześcijan. Proszę módlcie się za Mirana, jego rodzinę i innych chrześcijan w Kirgistanie!

Dziękujemy za to, że stanęliście po stronie chrześcijan w Kirgistanie!

  • Proszę, módlcie się za  Mirana i jego rodzinę, aby doświadczyli bliskości i pomocy Jezusa w tej stresującej sytuacji.
  • Módlcie się za kościół Mirana, który również znajduje się pod presją. W ostatnich miesiącach przedstawiciele władz lokalnych i władz muzułmańskich dwukrotnie ingerowali, dopuszczając się zniewag i gróźb.
  • Módlcie się za sąsiadów i za środowisko, aby nieufność i wrogość ustąpiły miejsca otwartości na Ewangelię i aby Jezus użył kościoła Mirana, jako swoich świadków.
  • Módlcie się za wspólnotę kirgiską o odwagę, mądrość i wytrwałość.