Wiadomości

Kirgistan: 'Zabijemy Was!'

(Open Doors) – Jeden z kościołów w mieście Tokmak na północy Kirgistanu stał się w ubiegłym tygodniu celem zamachu. Sprawcy zostawili na ścianie groźbę pisemną dla członków kościoła, jednak dochodzenie w tej sprawie i potraktowanie jej jako przestępstwa raczej nie jest prawdopodobne. Chociaż Kirgistan nominalnie jest demokracją parlamentarną, chrześcijanie doświadczają ucisku ze strony rządu i społeczeństwa.

Policja odmawia śledztwa

Jak donosi łącznik World Watch Monitor, ekstremistyczni muzułmanie wtargnęli do budynku kościoła prawopodobnie w nocy, uszkodzili sprzęty i wypisali na ścianach informacje: Zabijem was lub Nie nauczajcie nszych dzieci. Po drugiej stronie okna napisali słowo Allah. Pastor natychmiast zgłosił to na miejscowym komisariacie. Funkcjonariusz powiedział mu jednak, że to bez sensu szukać sprawców, bo takie wykroczenia mogą być niemożliwe do wyjaśnienia. Można przypuszczać, ze policjanci nie zajęli się tą sprawą, bo nie chcieli pomagać chrześcijanom.

Strach i niepewność

Mimo gróźb kościół kontynuuje swoje nabożeństwa i służbę ewangelizacyjną. Chrześcijanie nawróceni z islamu, którzy regularnie uczęszczają do kościoła, równiez otrzymują podobne ostrzeżenia. Sytuacja jest bardzo napięta. Pastor chciałby zorganizować seminarium, które mogłoby dać członkom wspólnoty więcej bezpieczeństwa a jednocześnie przygotować ich na prześladowanie. Ponadto uszkodzenia budynków powinny być eliminowane tak szybko jak to możliwe, aby wsólnota nie przypominała sobie ciągle danej sytuacji czy ataku.

Państwowa inwigilacja

Z powodu silnego wzrostu prześladowania w innych krajach Kirgistan od 2015 roku nie znajduje się w Światowym Indeksie Prześladowań wśród 50 krajów o największym prześladowaniu chrześcijan. Jednak wolność religijna w Kirgistanie jest odczuwalnie ograniczana. Wprawdzie w porówaniu do innych środkowoazjatyckich krajów, sytuacja mniejszości chrześcijańskiej w Kirgistanie (obejmującej 5% społeczeństwa) jest całkiem dobra. Jednak rząd mocno inwigiluje kościoły. By wspólnota mogła być zarejestrowana przez państwo musi posiadać minimum 200 członków, a wszelkie religijne działania poza kontrolowanymi przez państwo instytucjami są zabronione. Chrześcijanie nawróceni z islamu są szczególnie uciskani przez otoczenie i władze.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Kirgistanu!

• Módlmy się o ochronę dla chrześcijan w Tokmak. Prośmy, aby Pan odebrał od nich strach i wypełnił pokojem.
• Dziękujmy Panu za odwagę wspólnoty, która nadal spotyka się na nabożeństwach. Jednocześnie módlmy się o mądrość w postępowaniu w trudnych sytuacjach.
• Prośmy Pana o wsparcie dla wszystkich kościołów, a szczególnie dla chrześcijan nawróconych z islamu.
• Módlmy się także o napastników, aby spotkali w swoim życiu Jezusa, który odmieni ich serca.

 

Źródło Open Doors, World Watch Monitor