Wiadomości prasowe

MALEZJA: FATWA ZAKAZUJE MUZUŁMANOM ODWIEDZANIA MIEJSC KULTU INNYCH RELIGII

Rosnący wpływ władz islamskich niepokoi chrześcijan

(Open Doors Polska) – W malezyjskim stanie Selangor „fatwa” (islamska opinia prawna) zakazała muzułmanom wstępu do niemuzułmańskich miejsc kultu.  Tak poważna ingerencja w wolność religijną obywateli wzbudziła niepokój chrześcijan i członków innych mniejszości religijnych, ale także pewnej części islamskiej społeczności. Wydanie fatwy o tak dyskryminującym charakterze jest sprzeczne z apelami władz centralnych o tolerancję religijną.

Spokojna codzienność w stanie Selangor (zdjęcie symboliczne)
Spokojna codzienność w stanie Selangor (zdjęcie symboliczne)

Spotkanie, które stało się kością niezgody

Stan Selangor w zachodniej Malezji jest jednym z najludniejszych w kraju. Fatwa jest reakcją na zachowanie malezyjskiego ministra sportu. Pod jego przewodnictwem odbyło się niedawno publiczne spotkanie, na które zostali zaproszeni głównie niechrześcijanie, a którego celem było przybliżenie im chrześcijaństwa. Wywołało to negatywną reakcję duchownych islamskich, którzy argumentowali, że takie wydarzenie narusza obowiązującą ustawę o zakazie propagandy. Ustawa ta jest częścią malezyjskiej konstytucji i zabrania niemuzułmanom promowania swojej religii wśród muzułmanów.

Fatwa jest szeroki omawiana przez malezyjską opinię publiczną. Niektórzy widzą w niej jedynie potwierdzeniem zapisu konstytucji, który mówi, że religią państwową jest islam, a także definiuje Malezyjczyka jako muzułmanina. Inni jednak twierdzą, że samo wejście muzułmanina do miejsca kultu nie stanowi propagandy i dlatego nie powinno być objęte zakazem.

Jeden z lokalnych partnerów Open Doors powiedział: „Niepokojąca jest rosnąca liczba tego typu incydentów. Dają one coraz większą kontrolę władzom islamskim, jednocześnie ograniczając prawa mniejszości, zwłaszcza chrześcijan”.

Pobity przez nauczyciela za czytanie Biblii

Już w szkole podstawowej młodzi chrześcijanie spotykają się z dyskryminacją i prześladowaniami – na przykład za czytanie Biblii. Sprawcami przemocy nie są wyłącznie dzieci muzułmańskie, ale także nauczyciele, co pokazuje poniższy przykład. Pewien chłopiec opowiada: „Zabrałem do szkoły Biblię, aby ją czytać, jak już zrobię wszystkie zadania. Chciałem w ten sposób wypełnić wolny czas. Kiedy zauważył to nauczyciel, wziął moją Biblię i uderzył mnie nią w głowę. Było mi smutno, że tak potraktowano moją Biblię; moi koledzy, którzy czytają inne książki religijne, jak np. Koran, nie są karani ani traktowani w taki sposób”.
W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Malezja zajmuje 43. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

Prosimy, módl się za chrześcijan w Malezji!

  • Módl się, aby chrześcijanie w Selangor nie dali się zastraszyć i byli nadal w stanie dzielić się Ewangelią z muzułmanami. 
  • Módl się o ochronę i mądrość dla malezyjskich chrześcijan, aby nie poddali się rosnącej presji i przemocy.
  • Módl się szczególnie o chrześcijańskie dzieci, aby były niezłomne w wierze i miały dobrych przyjaciół w szkole.
  • Módl się o rząd Malezji, aby stał na straży wolności religijnej w kraju i stosował prawo jednakowo wobec wszystkich swoich obywateli.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Wsparcie

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.