Wiadomości prasowe

MALEZJA: OSIEM RODZIN STRACIŁO DACH NAD GŁOWĄ

Mieszkańcy wioski zmusili chrześcijańskich konwertytów do opuszczenia swoich domów

(Open Doors Polska) – Osiem chrześcijańskich rodzin naraziło się na gniew swojej społeczności, nawracając się na chrześcijaństwo. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia wioski, a tym samym stracili większość swojego dobytku. Czują, że państwo nie przejmuje się ich losem i nie dba o ich potrzeby.

Wysiedleni chrześcijanie znajdują pocieszenie we wspólnym studiowaniu Biblii
Wysiedleni chrześcijanie znajdują pocieszenie we wspólnym studiowaniu Biblii

Zawiść i zazdrość 

Wszystko zaczęło się od starszego wioski – Kuby – który nawrócił się na chrześcijaństwo*. Jego rodzinna wioska położona jest odległym rejonie Malezji zamieszkanym przez ludność rdzenną. W przeciwieństwie do większości populacji Malezji, która wyznaje islam, tamtejsi mieszkańcy wyznają tradycyjne religie; kult przodków i praktyki okultystyczne. Kuba został chrześcijaninem i po długim wahaniu zaczął opowiadać ludziom w swoim otoczeniu o Jezusie Chrystusie. W wyniku prowadzonej przez niego ewangelizacji 22 rodziny postanowiły nawrócić się na chrześcijaństwo. Wkrótce potem zaczęli wspólnie odprawiać nabożeństwa. Ich nowe spojrzenie na życie sprawiło, że po raz pierwszy w wiosce powstała szkoła, a niektóre z dzieci zaczęły nawet uczęszczać do szkół średnich w sąsiednim mieście. Względna poprawa warunków życia chrześcijan wywołała złość i zazdrość innych mieszkańców wioski.

Rozmawiając z lokalnymi partnerami Open Doors, Kuba opisał narastający niepokój i coraz bardziej wrogi klimat: „Mieszkańcy wioski błądzili w ciemności. Często odwiedzali cmentarz, aby praktykować swoją magię i modlili się do zmarłych, aby od nich czerpać moc”. We wsi nasiliły się choroby, a wiele osób cierpiało również z powodu opętania demonicznego, wyjaśnia dalej Kuba. Dzięki modlitwom chrześcijan wiele osób doświadczyło uzdrowienia i uwolnienia, ale to nie spowodowało, że ustała wrogość. Wiele chrześcijan nie wytrzymało presji, tylko osiem z 22 rodzin wytrwało w wierze.

Wdzięczność mimo ubóstwa

W końcu sytuacja stała się tak niebezpieczna, że pozostali chrześcijanie byli zmuszeni opuścić wioskę i wyprowadzić się w bezpieczne miejsce. „Mieliśmy solidne domy i całkiem nowy budynek kościoła; a teraz zamieszkaliśmy w bambusowych szałasach z dachem ze słomy” – wspomina Kuba. Pomimo pogorszenia warunków życia, chrześcijanie dziękowali Bogu, bo udało im się przeżyć.

Gdy lokalni partnerzy Open Doors usłyszeli o ich sytuacji, odszukali przesiedleńców i pomogli im zastąpić prowizoryczne bambusowe chaty solidnymi domami. Praktycznej pomocy towarzyszyły szkolenia biblijne, które miały na celu wzmocnienie społeczności w wierze. Pozostaje jednak jedno wyzwanie: władze odmawiają nowej osadzie zapewnienia niezbędnej do funkcjonowania infrastruktury takiej jak elektryczność, woda i połączenie z siecią dróg. Chrześcijanie w Malezji często zauważają, że władze znacznie szybciej rozpatrują wnioski obywateli muzułmańskich, a nawet wyznawców tradycyjnych religii, podczas gdy oni są często ignorowani. W okolicy, w której mieszka osiem rodzin, ich wioska jest jedyną, która nie została podłączona do mediów. 

W Światowym Indeksie Prześladowań 2023 Malezja zajmuje 43. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*imię zmieniono 

Prosimy, módl się za chrześcijan w Malezji!

  • Podziękuj Jezusowi za chrześcijan, którzy nawrócili się dzięki Kubie i za niezłomną wiarę ośmiu rodzin!
  • Módl się szczególnie o rodziny, które z powodu presji odwróciły się od Jezusa: aby doświadczyły Bożej łaski i znalazły odwagę, by do Niego wrócić. 
  • Módl się o bezpieczeństwo w nowym miejscu i aby rodzinom nie brakowało im niczego, co jest im niezbędne do codziennego funkcjonowania.
  • Módl się o mieszkańców wioski, z której odeszli chrześcijanie, aby moc duchów została złamana i wiele osób znalazło wiarę w Jezusa.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Spotkanie z prelegentem

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanych chrześcijan nie musisz dłużej szukać! Zaproś jednego z naszych prelegentów na spotkanie w swoim domu, szkole lub kościele. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje zaproszenie.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.