Zachęta do modlitwy
Azja Środkowa

Obława policyjna wśród niesłyszących chrześcijan.

Grupa osób wykluczonych doświadcza pełnej mocy miłości Boga i prześladowań.

(Open Doors, Polska) - W jednym z krajów Azji Środkowej od 2015 r. spotyka się wyjątkowa wspólnota chrześcijan: wszyscy członkowie to byli muzułmanie, osoby niesłyszące. Trzy dni temu w zgromadzeniu miało się odbyć biblijne seminarium dostosowane do ich potrzeb. Najazd policji na miejsce spotkania uniemożliwił jego przeprowadzenie.

Zdjęcie: Głusi chrześcijanie podczas spotkania w miejscu, które został przeszukane przez policję.
Zdjęcie: Głusi chrześcijanie podczas spotkania w miejscu, które został przeszukane przez policję.

Chrześcijanie obawiają się przeszukań domów.

Seminarium zostało zorganizowane bez oficjalnego pozwolenia, a zatem nielegalne. Chociaż sama społeczność jest oficjalnie zarejestrowana, to prawie niemożliwe jest otrzymanie pozwolenia na zorganizowanie spotkania dla Głuchych. Z tego względu, spotkanie odbywało się potajemnie. W czasie obławy, policja przesłuchała członków wspólnoty, liderów służby Głuchych i niektórych niesłyszących. Przeszukano również budynek. Niektórzy nauczyciele przyjechali specjalnie na tę okazję. Udało im się ukryć i wyjechać.

Nikt nie wie, jak policja dowiedziała się o seminarium. Wszyscy Głusi, jak również liderzy służby Głuchych żyją w obawie, że policja wkrótce przeprowadzi rewizje w domach członków wspólnoty.

Zaczęło się od uzdrowienia.

Kiedy pracownicy Open Doors odwiedzili społeczność osób niesłyszących jakiś czas temu, byli pod wrażeniem Bożego działania w grupie, która znajduje się na marginesie społeczeństwa w ich ojczystym kraju. Sheeba*, najmłodsza córka obecnego lidera grupy, jako pierwsza w swojej rodzinie uwierzyła w Jezusa w wieku dziewięciu lat. Kiedy jej babcia poważnie zachorowała, ojciec pozwolił Sheebie modlić się o nią. Pewnego dnia kobieta została całkowicie uzdrowiona, a ojciec był pod takim wrażeniem, że również on postanowił uwierzyć w Jezusa. Kolejni członkowie rodziny nawracali się, a zmiany, które w nich zachodziły dawały się zauważyć innym Głuchym, z którymi się spotykali. Sheeba wspomina: „Nasza rodzina stawała się coraz większym wzorem do naśladowania w społeczności osób niesłyszących. Wielu ludzi, którzy wiedzieli, jak źli byli moi rodzice w przeszłości, przyjęli Chrystusa, ponieważ zobaczyli w nich wielką zmianę. Od tamtej pory, 100 rodzin z tej marginalizowanej grupy uwierzyło w Chrystusa. 40 z nich pozostaje w stałym kontakcie z kościołem osób niesłyszących i uczestniczy w nabożeństwach. Niestety, z powodu swojej niepełnosprawności oraz porzucenia islamu, doświadczają wielkiej presji ze strony otoczenia.

*imiona zostały zmienione

Proszę, módl się o niesłyszących chrześcijan w Azji Środkowej:   

  • Módl się, aby policja powstrzymała się od dalszych rewizji domów i nie znalazła powodu do aresztowania lub ukarania chrześcijan.
  • Módl się, aby Bóg dał pokój wszystkim, których ta sprawa dotyka.
  • Módl się, aby miłość Boga docierała do Głuchych, aby mogli pójść za Jego miłością.
  • Módl się o Boże błogosławieństwo dla tej wyjątkowej wspólnoty i osoby, które się o nią troszczą.