Wiadomości prasowe
Europa

Specjalny wysłannik ds. wolności religijnej

UE wycofuje się z podjętej wcześniej decyzji

Ostatecznie Unia Europejska postanowiła odnowić funkcję specjalnego wysłannika ds. wolności religijnej. Decyzja, że urząd nie zostanie ponownie obsadzony, wywołała powszechną krytykę. Również Open Doors opowiedziało się za utrzymaniem tego ważnego stanowiska, ostatnio sprawowanego przez Jána Figla (do końca października 2019 r.), który doskonale wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Debata na temat stanowiska specjalnego wysłannika jest dowodem na to, że w kwestii wolności przekonań i religii istnieją duże podziały na europejskiej arenie politycznej.

Ján Figel przyczynił się do uwolnienia Asi Bibi (copyright: Europejska Partia Ludowa, szczyt EPL, Bruksela; grudzień 2014 r., CC BY 2.0).
Ján Figel przyczynił się do uwolnienia Asi Bibi (copyright: Europejska Partia Ludowa, szczyt EPL, Bruksela; grudzień 2014 r., CC BY 2.0).

Jako Open Doors z radością przyjmujemy tę decyzję. Uważamy, że utrzymanie stanowiska specjalnego przedstawiciela ds. wolności religijnej w UE było możliwe wyłącznie dlatego, że wiele osób i organizacji wspólnie podniosło głos wznosząc się ponad podziały wyznaniowe, partyjne i narodowe. Co najważniejsze, decyzja ta stanowi ogromną zachętę dla prześladowanych mniejszości, których głos jest tak często pomijany.