Wiadomości prasowe

Świat: Dzień pamięci o ofiarach przemocy na tle religijnym

Chrześcijanie grupą najbardziej dotkniętą prześladowaniami

Zgodnie z decyzją majowego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 22 sierpnia będzie od tego roku obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucja ONZ potępia „przemoc i akty terroryzmu wobec osób, w tym członków mniejszości religijnych, popełnione na podstawie lub w imię religii lub przekonań".
 

Chrześcijanie w Indiach modlą się za swoich braci i siostry po atakach wielkanocnych na Sri Lance
Chrześcijanie w Indiach modlą się za swoich braci i siostry po atakach wielkanocnych na Sri Lance


 
Biorąc pod uwagę największe światowe religie, chrześcijaństwo, według Centrum Badawczego Pew jest religią, której członkowie najczęściej spotykają się z przejawami wrogości. Niezależne sprawozdanie przygotowane niedawno dla brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdziło tę opinię. Rząd brytyjski skorzystał z okazji, aby zwrócić większą uwagę na sytuację prześladowanych chrześcijan w celu podjęcia działań niosących im pomoc.

Open Doors uważa, że inicjatywa ONZ jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż organizacja to od lat wskazuje na nasilające się zjawisko prześladowania chrześcijan na świecie.

W corocznie wydawanym Światowym Indeksie Prześladowań (World Persecution Index), Open Doors skupia się na 50 krajach, w których chrześcijanie są najdotkliwiej prześladowani z powodu wiary. Tylko w 2019 roku doszło już do kilku aktów terrorystycznych wymierzonych w chrześcijan i ich kościoły. W wielkanocnych atakach na trzy kościoły i hotele na Sri Lance zginęło około 250 osób. W lutym zamachy bombowe zabiły 20 wierzących w południowych Filipinach. W Indonezji zamachowcy-samobójcy w 2018 roku zaatakowali trzy kościoły jednego dnia. Ataki w trakcie nabożeństw w Niedzielę Palmową w Egipcie uczyniły rok 2017 najbardziej krwawym rokiem dla kościołów w tym kraju. W oparciu o informacje Światowego Indeksu Prześladowań 2019 zdecydowanie najwięcej chrześcijan zostało zamordowanych za wiarę w Nigerii (3731), a następnie w Republice Środkowoafrykańskiej, Somalii i Etiopii. W Indiach polityka obecnego rządu znacznie przyczyniła się do wzrostu przemocy wobec chrześcijan, a sprawcy napaści na chrześcijan lub kościoły prawie nigdy nie ponoszą kary za swoje czyny.
 

Iracki duchowny George w kościele zniszczonym przez IS w Batnaya
Iracki duchowny George w kościele zniszczonym przez IS w Batnaya

Przemocy fizyczna ze względu na przekonania religijne jest tylko częścią bardziej złożonego zjawiska

Dyrektor Open Doors w Niemczech, Markus Rode, przypomina o milionach prześladowanych chrześcijan, którzy nie zawsze w oczywisty sposób pasują do kategorii „ofiar przemocy”: „W wielu krajach wolność wyznania nie istnieje lub jest bardzo ograniczona. Chrześcijanie w krajach islamskich są narażeni na dużą presję społeczną, wrogość i nienawiść z powodu wyznawanej przez nich wiary. W Chinach rząd systematycznie poddaje naciskom licznych dysydentów. Członkowie niezarejestrowanych kościołów są szczególnie narażeni na ryzyko, ponieważ stawiają lojalność wobec Jezusa Chrystusa ponad lojalność wobec głowy państwa Xi Jinping. W Iranie i innych krajach osobom nawróconym na chrześcijaństwo grozi uwięzienie, a nawet śmierć. Open Doors wzywa do modlitwy za wszystkie ofiary przemocy na tle religijnym na całym świecie".