Wiadomości prasowe

Ukraina: ataki na chrześcijan w trakcie nabożeństw

Separatystyczne władze Obwodu Ługańskiego nadal podejmują działania przeciwko tzw. "nielegalnym" grupom chrześcijańskim

(Open Doors Polska) - 6 sierpnia uniemożliwiono przeprowadzenie nabożeństwa w kościele zielonoświątkowym w obwodzie ługańskim. Aresztowano diakonów tej społeczności. Od momentu przejęcia kontroli nad wschodnią Ukrainą przez separatystów  w marcu 2014 roku, wielokrotnie dokonywano ataków  na wspólnoty chrześcijańskie w: Krasnodonie, Mołodohwardijśku i Stachanowie (Kadijewce).

Kościół baptystyczny w Winnicy (Вінниця) na Ukrainie © Zdjęcie Symboliczne Håkan Henriksson
Kościół baptystyczny w Winnicy (Вінниця) na Ukrainie © Zdjęcie Symboliczne Håkan Henriksson

Zajęcie, zatrzymanie i grzywny

W kościele zielonoświątkowym w Ałczewśku w trakcie nabożeństwa uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do  kaplicy i zmusili zgromadzonych do położenia się twarzami do podłogi. Jak relacjonował naoczny świadek dla Forum 18, agresorzy byli funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Zatrzymali komputer będący własnością wspólnoty i aresztowali diakonów tejże społeczności doprowadzając na przesłuchanie. W trakcie uprzednio przeprowadzonych ataków nie tylko zarekwirowano literaturę religijną, ale także nałożono kary pieniężne w wysokości około 140 euro - co w tym regionie stanowi równowartość wynagrodzenia za ponad sześć tygodni pracy, a także 50 godzin prac społecznych i 10 dni więzienia.

Chrześcijanie oskarżani o " destrukcyjne działania"

W ubiegłym miesiącu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Ługańsku ogłosiło na swojej stronie internetowej zakaz "destrukcyjnej  działalności ekstremistycznej organizacji religijnej Ewangelicznej Unii Baptystycznej na Ukrainie". Chrześcijanie zostali oskarżeni o nie posiadanie odpowiednich dokumentów rejestracyjnych oraz o stronniczość wobec oddziałów ukraińskich w walce o ten region. Ze względu na termin ponownej rejestracji, który  na mocy nowej ustawy religijnej upływa w tym miesiącu, kościoły obawiają się, że separatystyczne władze podejmą jeszcze bardziej zdecydowane działania wymierzone wobec nich. Oprócz rejestracji, prawo wymaga, aby nowo rejestrowane wspólnoty liczyły minimum 30 dorosłych członków oraz katalogowania posiadanej literatury religijnej, która może być wykorzystywana wyłącznie przez zarejestrowaną grupę. Również w Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, który w 1992 r. odłączyły się od Patriarchatu Moskiewskiego, wymierzono ataki; kilka świątyń zostało zamkniętych przez separatystów.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan na wschodniej Ukrainie!

  • Módl się o ochronę wspólnot chrześcijańskich, aby mogły się nadal gromadzić i zachęcać do wiary.
  • Proś Jezusa o wewnętrzny pokój w obliczu zagrożenia płynącego ze strony władz.
  • Módl się, aby Bóg wzmocnił liderów, którzy znajdują się pod wielką presją i dał im mądrość, co do tego, jak mają się zachowywać i prowadzić swoje kościoły.