Świadectwo Kontroli Darowizn Aliansu Ewangelicznego

Open Doors od 2003 roku posiada Świadectwo Kontroli Darowizn Niemieckiego Aliansu Ewangelicznego

Świadectwo Kontroli DarowiznW 2003 r. Open Doors zdecydowało ubiegać się o Świadectwo Kontroli Darowizn Niemieckiego Aliansu Ewangelicznego (DEA) po raz pierwszy. Zdobycie tego świadectwa wiąże się z poddaniem kontroli i zastosowania norm wg bardzo wysokich kryteriów i surowych wymagań dotyczących wykorzystania funduszy zdobytych jako darowizny. Kryteria zdobycia tego certyfikatu zostały opracowane w ścisłej współpracy z niemieckim Centralnym Instytutem Spraw Społecznych (DZI). DZI ze względu na współpracę z DEA akceptuje dane świadectwo.

Przyznanie świadectwa opiera się na wytycznych dotyczących potwierdzenia zgodności działań organizacji ze ścisłymi zasadami w zakresie wykorzystania funduszy zdobytych jako darowizny i mających na celu pomoc humanitarną i charytatywną.

Pozytywnym jest to, że kryteria testu DEA są bardziej rygorystyczne niż kryteria oceny dopuszczalnych kosztów administracyjnych organizacji non-profit akceptowalnych przez DZI. O ile DEA ustala maksymalny limit kosztów administracyjnych do 25%, wówczas DZI może wynosić do 30% ustawowych funduszy darowizn. Koszty administracyjne Open Doors wynoszą obecnie poniżej 10%, co jest stosunkowo niewielkie. W listopadzie 2015 r. Świadectwo Kontroli Darowizn DEA został ponownie przekazane Open Doors i jest ważne do końca 2017 r.

 

Dlaczego nie zawsze można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące projektów?

Praca Open Doors odbywa się głównie w krajach o bardzo ograniczonej wolności religijnej i dlatego często odbywa się w podziemiu. Ze względu na delikatne obszary działalności Open Doors nie zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć szczegółowych informacji o projektach, konkretnych liczbach, osobach. Nasze działania informacyjne w wolnych krajach i działania pomocowe w krajach prześladowań nie mogę nieść zagrożenia dla lokalny chrześcijan i naszych miejscowych pracowników. Tajne służby w krajach ucisku lub grupy ekstremistyczne mogą sprawdzać naszą stronę internetową, a zatem wyciągnąć "wnioski" dotyczące sposobu i zakresu naszych projektów w poszczególnych krajach, które narażałyby prześladowanych chrześcijan i naszą służbę tam na miejscu. Aby temu zapobiec, jesteśmy bardzo wrażliwi na umieszczane przez nas informacje. Oczywiście udostępniamy je naszym audytorom, a także właściwemu urzędowi podatkowemu.

Powiązane tematy

Złamane drzewo, nikt nie dawał mu szans na przeżycie, aby wydało owoc. Lecz przyszedł ogrodnik, który je pielęgnował, podlewał, nawoził. Przyszedł dzień, gdy urosło i wydało mnóstwo owoców. To właśnie się dzieje, gdy wspieramy prześladowany Kościół. Choć złamany i słaby, to dzięki naszej miłości i Bożej opiece wyda owoc. Dziękujemy za wsparcie dla prześladowanych chrześcijan.
Jezus powiedział »oto wszystko czynię nowym«. Dzieło zbawienia Chrystusa powoduje, że stajemy się nowym stworzeniem - Jego ciałem. W nim mamy przywilej troski o siebie nawzajem. Możesz być tego częścią. Módl się wspierając w modlitwie, a jeśli możesz wesprzyj nawet najmniejszą kwotą, abyśmy nadal mogli prowadzić pracę wzmacniania tych. którzy dzisiaj są słabi i prześladowani.
Projekty, które Open Doors mogło już przeprowadzić, pomogły wielu osobom na całym świecie. Chcemy pokazać, jak bardzo ważna jest Twoja pomoc dla prześladowanego Kościoła.