Módl się za nas!

Módl się za nas

Chrześcijanie w Syrii proszą o modlitwę!

W skrócie

Spotkanie modlitewne w Kamishli
Spotkanie modlitewne w Kamishli

Proszę módl się o pocieszenie i bezpieczeństwo chrześcijan z Kamishli.

11 listopada Kamishli zostało wstrząśnięte kilkoma atakami. Trzy bomby wybuchły w przygranicznym mieście z Turcją i tego samego dnia zamordowano księdza Hovsep Petoyana, przywódcę miejscowego kościoła ormiańskiego i jego ojca. Incydenty te pokazują, jak krucha jest sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pomimo obecnego zawieszenia broni. "Trudno było nam pożegnać się z młodym księdzem, takim jak ojciec Hovsep. Był człowiekiem Bożym, a widać, jak jest niebezpiecznie skorą celują w ludzi Bożych w naszym regionie" - mówi wikariusz generalny ormiańskiej cerkwi prawosławnej, którego udzielił Open Open Doors.

Proszę, módlcie się, aby Bóg pocieszył żonę i trójkę dzieci Hovsepa. Módlcie się również o pokój i bezpieczeństwo w północnej Syrii.

 

Módl się także za ...

 • Davida i jego służbę wśród muzułmanów. Jego marzeniem jest  to, aby każdy mieszkaniec Syrii mógł otrzymać Pismo Święte. Jednak on sam również doświadcza wielu trudności. Módl się o Bożą opiekę .
   
 • kościoły, aby nie traciły pewności, którą jeden z Syryjskich przywódców opisał w następujący sposób: "Wiemy, że Chrystus odniósł zwycięstwo i że historia naszego kraju leży w Jego rękach a nie diabła".“
   
 • młodych przywódców, aby wzrastali w wierze,osiągając dojrzałość duchową, tak by później  sami byli w stanie przekazywać wiarę innym . Dla naszych braci i sióstr ważne jest, aby przywódcy kościoła oraz ich pracownicy pozostawali  wyłącznie skupieni na Chrystusie. Módlmy się za to,  aby w ten sposób przekazywana była dalej wiara w zbawcze dzieło Chrystusa.
   
 • powodzenie projektów samopomocowych, które realizują kościoły partnerskie, tak by chrześcijanie zyskali pełną nadziei perspektywę zachęcającą ich do pozostania w kraju.
   
 • uleczenie wszelakich zranień psychicznych. Prośmy Boga o pocieszenie serc wszystkich osób, które straciły w wyniku działań wojennych bliskie osoby. Wielu ludzi bowiem w Syrii doświadczyło w czasie wojny strasznych rzeczy. Módl się o Boże pocieszenie i odnowienie dla wszystkich, którzy się smucą – szczególnie muzułmanów. Aby uwierzyli w Chrystusa i przez to doświadczyli trwałego pocieszenia.
   

Dziękuj Bogu za …

 • wielu chrześcijan nawróconych z islamu. Od czasu wojny wielu Syryjczyków bardo otworzyło się na przesłanie Ewangelii. Dla przykładu w kościele na południu kraju ochrzczono ostatnio 23 osoby..
   
 • wszystkich przywódców kościelnych i pracowników, którzy pozostali w Syrii i wzmacniają pozostałe wspólnoty. "Próbujemy natchnąć ludzi nadzieję, i opatrywać rany", mówi pastor Edward z Damaszku. Dziękuj za ich posługę i zaangażowanie pomimo ograniczonych środków.
   
 • wszystkie projekty realizowane obecnie w Syrii, których celem jest zapewnienie możliwości przetrwania. Dziękuj Pan Jezusowi za 100 projektów, które dotychczas pomogły chrześcijanom w Syrii zapewnić im przetrwanie.