Modlitwa za Koreę Północną: Obózy pracy

Zdjęcie symboliczne
Zdjęcie symboliczne

Chrześcijanie w obozie pracy

Szacuje się, że w północnokoreańskich obozach pracy cierpi od 50 000 do 70 000 chrześcijan. Tam więźniowie są traktowani z niewyobrażalnym okrucieństwem. Ocalały z aresztu obozowego donosi: "Są ludzie, którzy odcięli palce, aby uciec przed ciężką pracą". Chrześcijanie są szczególnie dotknięci, ponieważ są uważani za wrogów państwa. Według relacji naocznych świadków, niektórzy strażnicy więzienni stosują tortury, aby przekonać chrześcijan do wyrzeczenia się wiary. Nie chcemy zapominać o naszych braciach i siostrach, którzy tak bardzo cierpią tylko dlatego, że należą do Jezusa.

Módlmy się...

 • za chrześcijan w obozach pracy, aby Jezus wzmacniał ich wiarę i napełniał ich siłą i nadzieją.
 • o złagodzenie warunków w areszcie.
 • aby chrześcijanie w obozach znajdywali sposoby, aby mieć społeczność z innymi i zachęcali się nawzajem.

Światło dla współwięźniów

Prawie wszyscy więźniowie obozów pracy cierpią niewinnie lub za drobne przestępstwa. Chcemy również myśleć o więźniach, którzy nie znają jeszcze Jezusa.
Módlmy się...

 • aby Jezus dotykał więźniów w obozach pracy, którzy Go jeszcze nie znają.
 • aby wielu uwięzionych poznało Jezusa, przyjęło Go i otrzymało od Niego pomoc.
 • aby Jezus używał chrześcijan, by było światłem w ciemnościach obozów.

Przetrwanie w obozie pracy

Warunki życia i pracy w obozach pracy są okrutne. Więźniowie są nieludzko obciążeni pracą, ale prawie nie mają jedzenia i snu. Muszą również żyć w nieznośnych warunkach higienicznych. Z powodu głodu i brutalnej pracy przymusowej, wielu więźniów jest poważnie chorych i cierpi na trwałe uszkodzenia fizyczne.

Módlmy się ....

 • o złagodzenie warunków panujących w więzieniu, aby więźniowie otrzymali wystarczającą ilość jedzenia i snu.
 • aby warunki higieniczne uległy poprawie.
 • aby Jezus leczył więźniów i chronił ich przed kolejnymi chorobami.

Strażnicy

Jezus nawołuje nas do modlitwy za naszych wrogów. Módlmy się, aby Jezus otworzył oczy strażników na fakt, że są oni również więźniami złego systemu - aby dostrzegli kłamstwa i oszustwa i znaleźli Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Módlmy się...

 • aby Bóg zmiękczył serca strażników i otworzył ich na Ewangelię.
 • aby Jezus wstrząsną stłumionymi sumieniami strażników, aby dostrzegli zły system, któremu służą i czynią zło.
 • aby chrześcijanie mogli przebaczyć swoim oprawcom i aby nienawiść nie rozprzestrzeniała się w ich sercach.

 

Powrót