Modlitwa za Koreę Północną: Przyszłość społeczeństwa

Zdjęcie symboliczne
Zdjęcie symboliczne

Odkrycie kłamstwa

Już od najmłodszych lat zaczyna się państwowa indoktrynacja. Koreańczycy północni dorastają całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego. Od dzieciństwa są zachęcani przez propagandę do miłości i boskiego kultu Kim Dzong Una i jego przodków. Reżim próbuje zmuszać obywateli do bezwarunkowego posłuszeństwa i przekształcać ich w zwykłych odbiorców rozkazów, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć i podejmować własnych decyzji. Niszczący świat zgodności, oszustwa i ukrywania prowadzi również do nieufności i kontroli w społeczeństwie.

Módlmy się...

 • aby ludzie w Korei Północnej rozpoznawali kłamstwa, w których żyją i dostrzegli indoktrynację reżimu.
 • aby mieszkańcy Korei Północnej, którzy już ujrzeli propagandę potrafili sobie z tym poradzić.
 • o dużą liczbę straumatyzowanych i przygnębionych obywateli. Niektórzy nie widzą innej drogi wyjścia niż zakończenie życia.

Mądrość dla chrześcijańskich rodziców

Niezwykle niebezpieczne dla chrześcijan jest mówienie swoim dzieciom o Jezusie, ponieważ mogą zdradzić rodziców - przypadkowo lub dlatego, że poprzez państwowe pranie mózgu, miłość i lojalność wobec rządu jest wyższa niż wobec rodziców. W szkołach dzieci są systematycznie pytane, czy ich rodzice posiadają Biblię, czy też spotykają się z innymi ludźmi na spotkaniach domowych. Kiedyś, na przykład, pewne dziecko powiedziało, że jego babcia ukryła Biblię w poduszce. Następnie cała rodzina została wysłana do obozu karnego.

Módlmy się...

 • aby Jezus przygotowywał serca dzieci chrześcijańskich rodziców, aby zrozumiały i przyjmowały przesłanie Ewangelii.
 • aby chrześcijańscy rodzice mieli mądrość, kiedy powinni rozmawiać z dziećmi o Jezusie.
 • aby dzieci nie przypadkowo lub celowo nie zdradzały rodziców.

Otwarcie kraju

Po tym, jak wielu chrześcijan modliło się przez lata za komunistyczne kraje bloku wschodniego, doszło do nieprzewidywalnych wydarzeń, takich jak upadek muru berlińskiego, koniec Związku Radzieckiego i zjednoczenie Niemiec. Również w Chinach Jezus pracował w tajemnicy i mimo wszelkich przeciwności i starań zniszczenia wiary chrześcijańskiej w tym kraju, zbudował swój Kościół. Dziś większość chrześcijan w Chinach może stosunkowo swobodnie żyć swoją wiarą. Módlmy się, aby Jezus, nawet w przypadku Korei Północnej, poprzez swoją interwencję pokazał, że pisze historię i że "nawet bramy piekła nie mogą pokonać Jego Kościoła" (Mt 16, 18).

Módlmy się...

 • aby kraj coraz bardziej otwierał się na wpływy z zewnątrz.
 • aby Jezus w sposób nadprzyrodzony interweniował w Korei Północnej, otwierając kraj i wyzwalając ludzi z jarzma dyktatury.
 • o pokojowe spotkanie z Koreą Południową.

Odrodzenie w Korei Północnej

Północnokoreańscy chrześcijanie modlą się o odrodzenie w ich kraju. Przyłączmy się do ich modlitwy, aby Jezus przyciągnął do Korei Północnej znacznie więcej ludzi i aby w Nim znaleźli zbawienie i życie wieczne. Pewien chrześcijanin z Korei Północnej jest przekonany: "Bóg nas oczyszcza i wzmacnia dla naszego przyszłego zadania. Kościoły otworzą swoje drzwi ponownie, a my, wraz z naszymi braćmi i siostrami z Chin i Korei Południowej, będziemy nieść Ewangelię do krajów, które są jeszcze zamknięte dla Słowa Bożego.... "

Módlmy się...

 • aby Jezus przemawiał przez chrześcijan do mieszkańców Korei Północnej, którzy go jeszcze nie znają.
 • aby Bóg przyciągał do siebie wielu wielu mieszkańców Korei Północnej i przygotowywał ich serca na Ewangelię.
 • o odrodzenie w najbardziej zamkniętym kraju na świecie.
 • aby wkrótce misjonarze z wyzwolonej Korei Północnej mogli głosić ewangelię w całej Azji i zostały zebrane wielkie żniwa.

 

Powrót