Brat Andrew

1928 – 2022

Brat Andrew

 

„Każde drzwi są otwarte...“

Brat Andrew własnymi słowami

Dzięki swoim książkom, kazaniom i nabożeństwom, brat Andrew zainspirował miliony ludzi na całym świecie. Chcemy przekazywać jego przemyślenia na temat prześladowań, modlitwy i wiary.

"Nasza posługa nazywa się 'Open Doors', ponieważ wierzymy w to: każde drzwi są otwarte zawsze i wszędzie ... aby głosić Chrystusa".
"Nasze życie musi być bardziej rewolucyjne niż życie rewolucjonistów!".
"Słowo Boże zmienia ludzi. A przemienieni ludzie zmieniają sytuację wokół siebie".
"To musi stać się naszą siłą: Nie przeciwko czemu jesteśmy, ale ZA KIM jesteśmy!".
"Biblia jest pełna zwykłych ludzi, którzy wyruszali w najbardziej niezwykłe miejsca i dokonywali niesamowitych rzeczy tylko dlatego, że postanowili być posłuszni Bogu".
"Jesteśmy ambasadorami Jezusa. Muzułmanie nie pokochają mojego Zbawiciela, jeśli najpierw nie pokochają mnie. Być może jesteś jedynym Jezusem, jakiego kiedykolwiek zobaczą".
"Jeśli mamy wrogi stosunek do jakiejś grupy politycznej, religijnej czy narodu, miłość Boża nie będzie mogła nigdy do nas dotrzeć, aby coś zmienić".
" Bezużyteczne jest myślenie, że możemy coś zmienić dla Boga w jakimś odległym zakątku świata, kiedy nie potrafimy tego zrobić nawet w naszym sąsiedztwie, w naszej szkole i w naszej pracy".
"Nie wybieraj tego, co ci się podoba. Spraw radość Temu, który cię wybrał!"
"Jeśli rano aktywnie nie szukasz Boga, jest niezwykle mało prawdopodobne, że przypadkowo natkniesz się na Niego w dalszej części dnia".
" Tak długo, jak wokół nas są zagubieni ludzie, tak długo, mamy jeszcze coś do zrobienia!".
"Modlitwa nie jest przygotowaniem do bitwy - modlitwa JEST bitwą!".
"Państwo nie może kontrolować kogoś, kto jest gotów umrzeć za swoje przekonania".
"Z pewnością jednym z najsmutniejszych fragmentów Biblii jest wołanie psalmisty w Psalmie 142:5: 'Nikt nie marnuje na mnie nawet myśli!' Jak sądzicie, z ilu milionów ust rozlega się dziś to wołanie?".

Prawa człowieka według brata Anrew:

  1. Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus.
  2. Każdy, kto cierpi z powodu swojej wiary w Chrystusa, ma prawo do pomocy od tej części Ciała, która jest obdarzona wolnością, wiedzą i zasobami.
  3. Chrześcijanie mają prawo wiedzieć, w jaki sposób Bóg zaspokaja potrzeby tych, którzy cierpią dla Jego imienia."
 

Powrót

Boży przemytnik książka

Książki autorstwa brata Andrew

Poprzez swoje książki, brat Andrew informował chrześcijan na całym świecie o sytuacji prześladowanego Kościoła i zachęcał ich do praktycznego przeżywania wiary w Jezusa.