POMOC DLA CHRZEŚCIJAN NAWRÓCONYCH Z ISLAMU

Projekt na kwiecień 2020 r.

W Afryce Północnej i w islamskich krajach Bliskiego Wschodu chrześcijanie nawróceni z islamu często nie mogą zgromadzać się na nabożeństwach. Spotykanie się z innymi chrześcijanami wiąże się z wyzwaniami i ryzykiem. W najlepszym wypadku możliwe jest organizowanie spotkań w małych grupach.

Kabil podczas kursy uczniostwa
Kabil podczas kursu
 

Życie tych chrześcijan w pewien sposób przypomina czas okupacji i walkę naszych rodaków z Nazistami; spotkania na tajnych kompletach. Jednak oni nie gromadzą się, aby walczyć siłą, lecz nieść miłość i pokój. Darczyńcy z Polski i innych krajów na różne sposoby pomagają chrześcijanom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Tworzone są sieci podziemnych kościołów, których celem jest nawiązywanie kontaktów z samotnymi chrześcijanami i umożliwienie im kontaktu z braćmi i siostrami w wierze. Szczególne znaczenie ma także organizowanie szkoleń na temat uczniostwa i przywództwa oraz dystrybucja Pisma Świętego i innych materiałów chrześcijańskich. »Dzięki temu kursowi moje życie się zmieniło« – mówi Kabil*, który obecnie szkoli liderów kursów uczniowskich).

 

Za to ogromnie dziękujemy!

 

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 04/2020«

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanych chrześcijanom z prześladowanego Kościoła!

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.