BYĆ BLISKO NICH

Projekt na luty 2020 r.

Prześladowani chrześcijanie doświadczają odrzucenia, wykluczenia i wrogości ze strony najbliższego otoczenia – np. w szkole, w pracy, ze strony sąsiadów, a nawet ze strony członków rodziny. Ze względu na wysoką presję i intensywność prześladowań istnieje wysokie ryzyko utraty nadziei. Szczególnie ci, których oddzielono od najbliższych, zmuszono do ucieczki lub przebywają w więzieniu, żyją w poczuciu osamotnienia.
 

Projekt na luty

Wielu (głównie lokalnych) pracowników i lokalnych organizacji partnerskich w około 60 krajach przemierza ogromne odległości narażając się na wiele niebezpieczeństw, tylko po to, aby odwiedzać prześladowanych chrześcijan. Towarzyszenie im jest dla nich ogromną zachętą, zaś wspólna społeczność, wsłuchiwanie się w ich świadectwa, wspólny płacz i modlitwa budują ich wiarę wzmacniając ich duchowo. Twoja modlitwa oraz wszelkie udzielane wsparcie finansowe umożliwia prowadzenie tej służby. Dzięki temu przyczyniasz się do dzieła, w którym smutni są pocieszeni, a słabi są wzmocnieni.

Za to ogromnie dziękujemy!

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 02/2020«

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanych chrześcijanom z prześladowanego Kościoła!

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.