Projekt na marzec 2017

Indonezja: Iść za Jezusem mimo trudności

Monatsprojekt: Jesus folgen
Zdjęcie: Dyskusja grupy podczas seminarium przygotowującego na prześladowania

 

Większość indonezyjskich chrześcijan nawróconych z islamu pochodzi z prostych społeczności, czego przykładem jest Bagus – zbieracz śmieci. Do prześladowań, które spotykają ich jako „odstępców” od islamu, dochodzą codzienne zmartwienia i walka o przeżycie. Wierzący przeżywają więc podwójny ucisk i potrzebują dużo siły oraz wytrwałości, by trzymać się wiernie swojej nowej wiary. Prosimy, wesprzyjcie ich swoją modlitwą!

Oprócz projektów samopomocowych, które pomagają chrześcijanom finansować ich podstawowe potrzeby, Open Doors prowadzi kursy uczniostwa dla byłych wyznawców islamu, którzy dopiero zaczynają drogę z Jezusem. Celem kursów jest umożliwienie im wzrostu w wierze oraz nauczenie, jak naśladować Chrystusa, mimo napotykanych trudności. Wasze wsparcie umożliwia organizowanie kolejnych szkoleń, które umacniają młodą wspólnotę indonezyjskich chrześcijan nawróconych z islamu. Serdecznie dziękujemy za Wasz wkład w tę służbę!

Ogromnie dziękujemy!

 

Bardzo prosimy by przy dokonywaniu wpłaty w tytule dopisać: "Projekt 03/17".

Jeśli projekt ten, zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przesłane do wsparcia podobnej akcji.

 

Wesprzyj