Uczynić »gorsze« lepszym

Informacje o projekcie

 

Prześladowanie jest często dodatkowo spotęgowane przez sytuację społeczną: w wielu kulturach kobiety są uważane za gorsze i mniej wartościowe. Nie są traktowane jak „piękne kwiaty“, które mają mieć szczególne i eksponowane miejsce. Zamiast tego traktuje się je przedmiotowo niszcząc ich delikatności i wrażliwość. Pozbawia się ich praw, co zwiększa ryzyko stania się ofiarami przemocy domowej, przymusowego małżeństwa lub przemocy seksualnej. Często sytuacja społeczna nie oferuje prawie żadnych perspektyw kobietom żyjącym samotnie, co utrudnia im ucieczkę, gdy doświadczają przemocy ze strony swoich krewnych. Są one jak kwiaty pozbawione opieki oraz życiodajnej wody skazane na śmierć.

Uczynić gorsze lepszym
Zdjęcie: Asabi, wdowa z Nigerii, otrzymała mikrokredyt na budowę małego sklepu owocowo-warzywnego.

Pomoc prześladowanym chrześcijańskim kobietom jest zatem ważną częścią służby Open Doors. W ramach działań budujemy i prowadzimy domy schronienia. Organizujemy opiekę duszpasterską dla osób znajdujących się w traumie, ale także seminaria, które wzmacniają wiarę prześladowanych chrześcijanek i pogłębiają ich więź z Jezusem, aby mogły zyskać siłę do przezwyciężenia problemów ich codziennego życia. Wdowy lub kobiety, które zostały odrzucone przez rodziny, otrzymują praktyczną pomoc, np. w formie szkoleń zawodowych lub małych pożyczek na założenie firmy, by mogły samodzielnie zarabiać na życie. Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy kontynuować służbę na rzecz prześladowanych chrześcijańskich kobiet poprzez takie i podobne projekty. Wszystko dlatego, aby kobiety prześladowanego Kościoła mogły wzrastać i rozkwitać w Chrystusie!

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanym kobietom prześladowanego Kościoła!

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: „Projekt 03/2019“. 

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.