SILNI DZIĘKI JEGO SŁOWU

Projekt na marzec 2020 r.

Indonezja znana jest z tolerancji religijnej. Jednak w ostatnich latach rosnące wpływy islamskich grup ekstremistycznych doprowadziły do wzrostu wrogości wobec chrześcijan. Żeby wytrwać w wierze i odważnie świadczyć o Panu Jezusie, ważne jest, aby chrześcijanie byli mocno zakorzenieni w Piśmie Świętym i żyli w bliskiej relacji z Panem Bogiem.

Zdjęcie: kurs przygotowujący na prześladowania w oparciu o Pismo Święte
Zdjęcie: kurs przygotowujący na prześladowania w oparciu o Pismo Święte

Aby wzrastać w wierze indonezyjscy chrześcijanie, zwłaszcza osoby młode w wierze lub odizolowane od innych chrześcijan, potrzebują wsparcia. Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu, możemy organizować kursy, podczas których chrześcijanie dowiadują się, co to znaczy być wiernymi Bogu. Otrzymują oni wiedzę o tym jak radzić sobie z prześladowaniami z perspektywy Słowa Bożego i jak traktować prześladowców. Są zachęcani i wyposażani do tego, by odważnie świadczyć o Chrystusie bliźnim oraz aby przekazywać Jego miłość i w ten sposób docierać z przesłaniem Ewangelii aż po krańce ziemi. Ogromnie dziękujemy Ci za wsparcie Kościoła Pana Jezusa w Indonezji!

Za to ogromnie dziękujemy!

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 03/2020«

 

Bardzo dziękujemy za wspieranie naszych projektów dedykowanych chrześcijanom z prześladowanego Kościoła!

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.