Projekt na marzec 2021 

CENNIEJSI NIŻ LILIE

Wyśmiewani przez kolegów z klasy, dyskryminowani przez nauczycieli: już w szkole wiele dzieci z chrześcijańskich rodzin w Egipcie jest traktowanych jako obywatele drugiej kategorii. Rówieśnicy oraz nauczyciele szydzą z nich i poniżają. Wielu młodych ludzi ma niskie poczucie własnej wartości, wydaje im się, że nikt ich nie potrzebuje. Ważne jest, aby chrześcijanie nie bu-dowali swojej tożsamości na obrazie, który maluje im wrogie otoczenie. Naszym zadaniem jest pomaganie im w zrozumieniu, jak wielką wartość mają dzięki dziełu zbawienia Jezusa Chrystusa.

Projekt miesięczny 03/2021
Kurs uczniostwa dla kobiet w wiosce na południu Egiptu

Wierzymy, że to pozwoli im odważnie żyć wiarą w Boga w nieprzychylnym im środowisku.We współpracy z lokalnymi kościołami i partnerami Open Doors realizuje projek­ty, których celem jest wspieranie chrze­ścijan w życiu wiarą w kraju, w którym zostali powołani do bycia Kościołem. Ważnym komponentem tej pracy są kur­sy uczniostwa skierowane do młodzieży, kobiet i mężczyzn. Ich zadaniem jest kształtowanie chrześcijańskiej tożsa­mości oraz prowadzenie do dojrzałoś i duchowej. Poprzez kursy uczniostwa chrześcijanie są umacniani do życia w wierze, a rodziny i wspólnoty stają się silniejsze.

 

Bardzo dziękujemy, że wspieracie naszą służbę zarówno modlitewnie jaki finansowo!

 

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 03.2021«

 

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.