Grudzień 2021

Umocnić prześladowane kobiety

Tam, gdzie chrześcijanie są prześladowani, kobiety często są podwójnie poszkodowane ze względu na uwarunkowania religijno-kulturowe. W wielu kulturach są one uważane za gorsze. W niektórych krajach kobiety pozbawione są niemal całkowicie możliwości edukacji. Chrześcijanki odrzucone przez swoje rodziny są zdane na pomoc ludzi dobrej woli.

 

Projekt pomocy Grudzień 2021
Kobiety w ośrodku szkoleniowym w Afryce Wschodniej

Dzięki Waszemu wsparciu Open Doors może prowadzić projekty pomocowe, których odbiorczyniami są prześladowane chrześcijanki w wielu krajach. W ramach projektów samopomocowych organizowane są szkolenia zawodowe lub udzielane niewielkie pożyczki, umożliwiające kobietom otwarcie działalności gospodarczej i co za tym idzie przetrwanie. Wsparcie w traumie i szkolenia mają na celu wzmocnienie wiary prześladowanych chrześcijanek i pogłębienie ich relacji z Jezusem tak, aby były w stanie pokonywać trudności. »Wiele z nas żyje w strachu przed uprowadzeniem. Moja kuzynka została porwana, ponieważ była chrześcijanką i ktoś chciał ją z tego powodu skrzywdzić« – mówi Sara* z regionu Zatoki Perskiej. »Świadomość, że jestem kochana przez Boga, przypomina mi, że bez względu na to, co mi się stanie, wspólnota nie zapomni o mnie, ponieważ Jezus o mnie nie zapomni«.

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłat wybrać z listy: »Projekt miesięczny 12.2021«

* imię zmieniono

Wesprzyj

 

Jeśli projekt ten zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przekierowane do wsparcia podobnego projektu.

Modlitwa o chrześcijanina

Pierwszą rzeczą, o którą proszą nas prześladowani chrześcijanie, to modlitwa. Poprzez modlitwę, bardziej niż przez cokolwiek innego czują naszą miłość i wsparcie- możesz mieć w tym swój udział.

Bądź na bieżąco

Dzięki bezpłatnym materiałom Open Doors możesz pozostawać w łączności z prześladowanym Kościołem. Identyfikacja z cierpieniem naszym braci i sióstr jest fundamentem owocnej modlitwy.

Wspólna modlitwa - aktywność

Co możesz zrobić, aby pomóc prześladowanym chrześcijanom? Jest wiele sposobów aby się zaangażować! Odwiedź stronę i dowiedz się więcej!