Projekt na sierpień 2017

Kolumbia: Schronienie dla dzieci

Od 17 lat Open Doors utrzymuje w Kolumbii dom schronienia dla dzieci. To centrum jest miejscem, gdzie chrześcijańskie dzieci, które przeżyły prześladowanie otrzymują ochronę, wykształcenie oraz duchowe wsparcie. Dzięki waszemu wsparciu możliwa jest realizacja dużego spektrum pomocy: od wspierania w traumie, poprzez pomoc duchową, edukację szkolną i muzyczną, aż do kształcenia zawodowego i szkoleń rolniczych. Docieramy także do dzieci z najbardziej odległych terenów tego kraju, które musiały uciekać przed przymusową rekrutacją do oddziałów partyzanckich oraz przed przemocą religijną.

Dzieci z Centrum Schronienia El Hogar w Kolumbi
Zdjęcie: Centrum Schronienia dla dzieci w Kolumbii 

Obecnie w centrum dziecięcym mieszka 51 podopiecznych. „To błogosławieństwo wiedzieć, że nasze dzieci są w bezpiecznym miejscu“ – mówi Elton*, prześladowany pastor. „Pociesza mnie fakt, że moje dzieci otrzymują nie tylko edukację, lecz również uczą się jak ma wyglądać życie chrześcijanina“.

Serdecznie dziękujemy, że wstawiacie się w modlitwie za naszą służbą i wspieracie swoimi finansami!

Bardzo prosimy, by przy dokonywaniu wpłaty w tytule dopisać: "Projekt 08/2017".

Jeśli projekt ten, zostanie w pełni sfinansowany, środki przekazane przez Państwa zostaną przesłane do wsparcia podobnej akcji.

Wesprzyj