Prześladowania w Kenii

Kenia

44
ŚIP
2020
Kenia
Religia
Chrześcijaństwo
Ranking poprzednie lata
40
ISO
KE
Kenia
Chrześcijan
42,82
Populacja
52.22
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 11.700
Życie w rodzinie: 10.500
Życie w społeczeństwie: 10.900
Życie w państwie: 8.300
Życie w kościele: 10.900
przemoc fizyczna: 9.100

Okres badawczy

1 listopada 2018 – 31 października 2019

Uzyskane wyniki

Życie prywatne: 11.700
Życie w rodzinie: 10.500
Życie w społeczeństwie: 10.900
Życie w państwie: 8.300
Życie w kościele: 10.900
przemoc fizyczna: 9.100

Przyczyny prześladowania chrześcijan w Kenii

Chociaż Kenia jest w większości krajem chrześcijańskim, z raportów wynika, że al-Shabaab zwiększa swoją obecność w północno-wschodnich rejonach kraju oraz na wybrzeżu i ściśle monitoruje działalność chrześcijan na tym terenie.

Zorganizowana korupcja i przestępczość są tu poważnym problemem. Zwerbowani przez grupy przestępcze urzędnicy nie podejmują żadnych działań wobec prześladowców chrześcijan, a to sprzyja dalszym aktom przemocy.

Przyczyny zmiany miejsca w ŚIP 2020

Zeszłoroczny wynik pozostaje bez zmian. W ostatnich trzech latach poziom prześladowań pozostawał na mniej więcej tym samym poziomie. Kilka krajów, które do tej pory zajmowały miejsca poniżej Kenii, przesunęły się do góry w rankingu ŚIP 2020.

Życie codzienne chrześcijan w Kenii

Wierzący ze środowisk muzułmańskich w północno-wschodnich rejonach kraju oraz na wybrzeżu żyją w ciągłym strachu przed aktami przemocy – często nawet ze strony najbliższych krewnych. Chrześcijanie z hrabstw graniczących z Somalią muszą stawiać czoła wrogiej obecności, zastraszaniu, a czasami także napaściom al-Shabaab.

W jaki sposób Open Doors pomaga chrześcijanom w Kenii?    

Open Doors prowadzi działania na terenie Kenii we współpracy z lokalnymi partnerami oraz kościołami od lat 90. XX wieku. Naszą wizją dla Kenii jest kościół o mocnym potencjale ewangelizacyjnym, łamiącym bariery kulturowe; posiadający biblijne poglądy na kwestie gospodarcze; posiadający przywódców, którzy stosują kompleksowe podejście do służby i w sposób biblijny postrzegają prześladowania i potrzebę niesienia pomocy osobom dotkniętym traumą. W tym celu Open Doors realizuje następujące projekty:

  • szkolenia z zakresu apologetyki i służby międzykulturowej oraz opieki nad nowymi wierzącymi
  • szkolenia na temat biblijnego podejścia do kwestii gospodarczych oraz sposobów na zdobywanie środków utrzymania
  • kompleksowe przygotowanie do służby dla liderów
  • poradnictwo dla osób dotkniętych traumą
  • kampanie uświadamiające i modlitewne.

Wymierne przykłady pomocy

  • za około 150 zł możemy zapewnić dwa dni szkolenia którego celem jest wzmocnienie kompetencji duszpasterskich pracujących z osobami, które doświadczyły traumy. Dzięki takiemu szkoleniu są w stanie bardziej efektywnie pomagać innym  wierzącym w powrocie do równowagi emocjonalnej.

Intencje modlitewne

Ugrupowania polityczne w zdominowanych przez Somalijczyków głównie muzułmańskich rejonach północno-wschodniej Kenii i wybrzeża wykorzystują niechęć ludzi do rządu, żeby szerzyć radykalizm, który pośrednio i bezpośrednio dotyka Kościół, na który spadają różne formy prześladowań. Módl się o mądrość i determinację dla rządu, by podejmował działania zmierzające do rozstrzygania spornych kwestii i tym samym prowadził do zjednoczenia ludności zamieszkującej Kenię.

Al-Shabaab niszczy kościoły, zabija chrześcijan i wypędza ich z domów. Módl się o ochronę dla chrześcijan w tym rejonie Kenii.

Kościół kenijski ma ograniczone możliwości przeciwstawienia się islamowi i prowadzenia chrześcijan nawróconych z islamu do dojrzałości w wierze. Módl się o mądrość w działalności ewangelizacyjnej oraz aby nasz Pan posyłał Swoich pracowników. Módl się o służbę Open Doors wśród kenijskich wierzących.

Modlitwa za Kenię

Panie Jezu, dziękuję Ci za naszych braci i siostry w Kenii. Proszę przynieś pocieszenie tym którzy doświadczyli okropności ze strony prześladowców. Zwróć serca członków al-Shabaab do siebie. Chroń wszystkich tych, którzy naśladują Ciebie, aby mogli dzielić się Twoją nadzieją i nieść pokój. Amen.

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.