Prześladowania w Kenii

Kenia

40
ŚIP
2019
Kenia
Religia
Chrześcijaństwo
Ustrój
Republika
Ranking poprzednie lata
32
ISO
KE
Kenia
Chrześcijan
41,65
Populacja
50.95
Islamski ekstremizm
Dyktatorska Paranoja
Życie prywatne: 11.700
Życie w rodzinie: 10.600
Życie w społeczeństwie: 10.100
Życie w państwie: 8.300
Życie w kościele: 11.500
przemoc fizyczna: 8.300

ŚIP 2019: Dynamika prześladowań

Wprowadzenie

Okres badawczy: 1 listopada 2017 – 31 października 2018

Miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań (ŚIP)


Z 61 punktami Kenia zajmuje 40 miejsce w rankingu ŚIP 2019. Kenijski wynik ŚIP 2018 wyniósł 62 punkty. Prześladowania chrześcijan w Kenii pozostają na bardzo wysokim poziomie. Główną przyczyną spadku punktacji był niższy wynik w obszarze przemocy spowodowany niewielkim spadkiem liczby ataków ze strony Asz-Szabab i jego zwolenników.

Życie prywatne: 11.700
Życie w rodzinie: 10.600
Życie w społeczeństwie: 10.100
Życie w państwie: 8.300
Życie w kościele: 11.500
przemoc fizyczna: 8.300

Kontekst

Analiza obecnej sytuacji w Kenii byłaby niepełna, bez wzmianki o wyborach prezydenckich w 2017 r. i roli kenijskiego Sądu Najwyższego. Kenijski Sąd Najwyższy unieważnił wybory prezydenckie w sierpniu 2017 roku. Wybory, które zostały uznane przez międzynarodowych obserwatorów, w tym byłego sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego za "dość wolne i uczciwe". Trybunał orzekł, że wybory nie zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami określonymi w konstytucji. Przygotowania do wyborów doprowadziły do powstania niebezpiecznej próżni, którą Asz-Szabab wykorzystało, ścinając głowy nie-muzułmanom na obszarach graniczących z Somalią.

Należy podkreślić, że prześladowania w Kenii z powodu islamskiego ucisku zawierają elementy czystek etnicznych, ale istnieje kilka innych czynników, które są istotne dla zrozumienia dynamiki prześladowań zachodzących w społeczeństwie kenijskim. Po pierwsze, Kenia ma bardzo złożony skład etniczny. Następnie Kenia jest krajem z chrześcijańską większości i znacznie mniejszej liczbie muzułmanów. Muzułmańska mniejszość stała się aktywna politycznie i silna w wielu sektorach w kraju. Ponadto Kenia cierpi w wyniku cyklicznych aktów przemocy na tle etnicznym. Często ma to swoje przełożenie na politykę; dobrym przykładem jest fala przemocy po wyborach w latach 2007-2008 (które powszechnie uważano za sfałszowane).

Innym czynnikiem pozwalającym zrozumieć obecną dynamikę prześladowań w Kenii jest rola, jaką odgrywa religia. Do niedawna Kenia nie miała w swojej historii konfliktów międzyreligijnych. Chrześcijanie i muzułmanie wydawało się, że mogli współistnieć we względnym pokoju. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja ta całkowicie się zmieniła. Szczególnie północno-wschodnie i przybrzeżne regiony stały się ogniskami radykalnych grup muzułmańskich, które są głównymi źródłami przemocy na tle religijnym. Od dawna Kenia granicząca z Somalią i jest dotknięta brakiem trwałego pokoju i stabilności. Ponadto kenijskie siły zbrojne są zaangażowane w walkę w Somalii. Duża liczba uchodźców z sąsiednich krajów, w tym z Somalii, znajduje obecnie schronienie w Kenii. W kontekście opresji islamskiej, grupa bojowników Asz-Szabab jest największym zagrożeniem. Obszary, w których Asz-Szabab koncentruje ataki to Mombasa, Mandera, Garissa, Wajir, Lamu i rzeka Tana. Innymi źródłami prześladowań chrześcijan są radykalne społeczności muzułmańskie, indoktrynowane przez Asz-Szabab. Te obierają sobie za cel konwertytów z islamu.

W 2010 r. w Kenii odbyło się referendum, w którym zatwierdzono nową konstytucję z nową strukturą rządową. W ciągu ostatniego roku rząd zintensyfikował również wdrażanie programu świeckiego państwa, który ogranicza wolność chrześcijan. W związku z tym rząd wdraża ustawy stojące w sprzeczności z nauką chrześcijańską. Przykładem mogą być nowe programy szkolne zawierające zagadnienia dotyczące płci i seksualności. Ważnym elementem jest również poziom korupcji w Kenii. Korupcja w instytucjach publicznych szaleje i poważnie osłabia ochronę obywateli. Wreszcie, co nie mniej ważne, Rada Republikańska Mombasy (MRC, grupa pracująca na rzecz secesji północno-wschodniej i przybrzeżnej Kenii) została powiązana przez władze kenijskie z grupami terrorystycznymi, takimi jak Asz-Szabab. Na przestrzeni lat wiele kościołów zostało zniszczonych w regionie przybrzeżnym, a wielu chrześcijan zostało zmuszonych do opuszczenia tego obszaru.


Ps. Obszerne opisy sytuacji chrześcijan w danym kraju będą umieszczane w kolejnych dniach.

 

Wszystkie pola są wymagane. E-mail będzie wysyłany za pośrednictwem programu pocztowego.