Okres badawczy

1 listopada 2019 – 31 października 2020

Uzyskane wyniki

[ammap:12741]

Jak wyglądają prześladowania w Kenii?

Chociaż w Kenii chrześcijaństwo jest religią większości, chrześcijanie są prześladowani na coraz większą skalę. W szczególności dotyczy to chrześcijan o muzułmańskim pochodzeniu zamieszkujących region północno-wschodni i pas przybrzeżny, którzy żyją w ciągłym zagrożeniu atakiem - również ze strony najbliższych krewnych. Nasze badania ujawniły, że chrześcijanie byli atakowani i zmuszani do ucieczki ze swoich wiosek, a islamska ekstremistyczna organizacja Asz-Szabab przenika do miejscowej ludności by śledzić działania chrześcijan na tych obszarach. Poważnym problemem jest również przestępczość zorganizowana. Skorumpowani urzędnicy często nie podejmują działań przeciwko prześladowcom, co zwiększa ryzyko dalszych incydentów wymierzonych przeciwko chrześcijanom. Dla wierzących w Kenii codzienne życie jest pełne presji - zwłaszcza w życiu prywatnym i społecznym. A w niektórych regionach, takich jak północny wschód, gdzie Asz-Szabab stanowi ciągłe zagrożenie, życie kościoła i społeczności jest bardzo trudne i narażone na prześladowanie.

Prześladowania z perspektywy kobiet

W regionach Kenii z przewagą ludności muzułmańskiej, kobiety i dziewczęta chrześcijanki spotykają się z wieloma formami prześladowań. Chociaż równouprawnienie płci jest wpisane w konstytucję Kenii, praktyki kulturowe w niektórych plemionach (takie jak obrzędy pogrzebowe, wczesne małżeństwa i poligamia) narażają chrześcijańskie kobiety na większe ryzyko prześladowań, jeśli sprzeciwiają się tym praktykom. W regionach północnych chrześcijanki częściej spotykają się z przemocą i odrzuceniem społecznym. Chrześcijankom grożą gwałty i napaści ze strony członków społeczności muzułmańskiej. Nauczycielki-chrześcijanki w rejonach zdominowanych przez muzułmanów skarżą się na ciągłe molestowanie seksualne ze strony muzułmańskich uczniów i innych muzułmańskich mężczyzn ze środowiska. Ponadto chrześcijanki są narażone na śmierć z rąk ekstremistów z Asz-Szabab (islamska organizacja terrorystyczna z Afryki wschodniej). Kobietom i dziewczętom, które porzucają islam dla chrześcijaństwa, grozi pozbawienie opieki nad dziećmi i przymusowe małżeństwo lub rozwód. Dzieje się tak rzadziej, jeśli dochody i wykształcenie kobiety są stosunkowo wysokie. W ekstremalnych przypadkach kobiety z północnej Kenii są porywane przez trrorystów Asz-Szabab i stają się niewolnicami seksualnymi lub żonami z przymusu. Podobno kobietom tym podaje się środki antykoncepcyjne, by nie zachodziły w ciąże mimo, że są wielokrotnie zbiorowo gwałcone. Tylko te, które przeszły na islam i poślubiły dowódców, mogą mieć dzieci.

Prześladowania z perspektywy mężczyzn

Chrześcijańscy chłopcy i mężczyźni w regionie północno-wschodnim stoją w obliczu największego niebezpieczeństwa agresji fizycznej i śmierci z rąk ekstremistycznych muzułmanów i Asz-Szabab. W poprzednich atakach na chrześcijan, w wioskach zabijano tylko mężczyzn. Ponadto mężczyźni i chłopcy, którzy sprzeciwiają się negatywnym praktykom kulturowym w niektórych plemionach (takim jak obrzędy pogrzebowe, okaleczanie narządów płciowych, wczesne małżeństwa i poligamia) również doświadczają różnego rodzaju prześladowań. Ich rodziny nie są akceptowane w społeczności, ponieważ są uważani za „przeklętych” lub „nieprawdziwych mężczyzn” (jeśli decydują się na obrzezanie szpitalne).

Poznaj „Ninkę”

»Jestem wdzięczna za Open Doors. Otrzymałam kukurydzę, ryż, fasolę, olej, a także cebulę i pomidory. Niech was Bóg błogosławi«.

Co się zmieniło w mijającym roku?

Sytuacja chrześcijan w Kenii pozostaje tragiczna w ostatnich trzech latach. Podczas gdy Kenia spadła o pięć miejsc w rankingu Światowego Indeksu Prześladowań w porównaniu z rokiem 2020, przemoc w rzeczywistości znacznie wzrosła - odzwierciedlając ogólny wzrost prześladowań w całym indeksie.

Kogo najbardziej dotykają prześladowania?

Chrześcijanie mieszkający w północno-wschodniej części kraju i okolicach żyją w ciągłym strachu, ponieważ w każdej chwili mogą być celem ataku. Najczęstszymi miejscami ataków Asz-Szabab są: Mombasa, Mandera, Garissa, Wajir, Lamu i Tana River. Na tych terenach wielu lokalnych informatorów pomaga w organizowaniu ataków na kościoły i chrześcijan. W rezultacie często wierzący decydują się opuścić te tereny i przenieść do centrum kraju.

Jak mogę pomóc chrześcijanom w Kenii?

Co robi Open Doors, aby nieść pomoc chrześcijanom w Kenii? Open Doors działa w Kenii za pośrednictwem lokalnych partnerów i kościołów od początku XXI wieku. Oferuje wsparcie dla kościołów w niestabilnych, zdominowanych przez islam, północno-wschodnich regionach granicznych i pasie przybrzeżnym. Znaczna część działań to wyposażanie kościoła do pracy, a ostatnio w szczególności pomoc związana z COVID-19. Chrześcijanie doświadczają prześladowań coraz częściej, a misją Open Doors jest przygotowanie lokalnego kościoła poprzez prowadzenia w uczniostwie nowych wierzących, szkolenia przywódców i umacniania ich. Open Doors pomaga również w ewangelizacji, wzmocnieniu sytuacji ekonomicznej oraz szkoleniach i opiece posttraumatycznej.

Intencje modlitewne

  • Proszę, módl się o nieustającą łaskę Pana dla nowych wierzących w Kenii. Módl się, aby poprzez próby i prześladowania ujrzeli wierność Pana, który chroni i zaspokaja potrzeby. Módl się, aby Pan przez Swojego Ducha obdarzył ich radością, pokojem i odwagą w cierpieniu.
  • Módl się o chrześcijan z północnego wschodu, którym grozi śmierć z rąk bojowników Asz-Szabab. Proś Boga, aby ich chronił, bronił przed przemocą i zapewnił pokój, który pochodzi tylko od Niego.
  • Módl się, aby Kościół w Kenii był zdolny do prowadzenia wierzących, kształtowania oddanych przywódców i efektywnego dzielenia się ewangelią z innymi - wzmacniając i powiększając Kościół dla chwały Chrystusa.

Modlitwa za Kenię

Panie, prosimy Cię, abyś pocieszył naszych braci i siostry mieszkających w Kenii. Poprowadź ich, aby odnaleźli wielką radość w podążaniu za Tobą, bez względu na okoliczności. Proszę, zapewnij im radość, siłę i wszystko, czego potrzebują, aby posłusznie wypełniać Twoją wolę. Prosimy również, abyś dał im odwagę, nawet w obliczu przeciwności, by okazywali swym prześladowcom bezwarunkową miłość Twojego Syna, Jezusa. W imieniu Jezusa, amen.