Przez ramadan

z prześladowanym Kościołem

Ramadan to dla muzułmanów najświętszy miesiąc w roku. Jest to okres postu i modlitwy, refleksji i gromadzenia się razem jako wspólnota. Jednak dla chrześcijan w krajach muzułmańskich Ramadan może być czasem izolacji, a nawet zagrożenia. Jest to szczególnie trudne dla chrześcijan, którzy wywodzą się z muzułmańskich środowisk. Muszą oni albo ukrywać swoją wiarę i udawać, że przestrzegają Ramadanu, albo ujawnić ją i narazić się na ostracyzm, gniew, a nawet przemoc ze strony swoich rodzin i społeczności. Prosimy więc, módlcie się za naszych prześladowanych braci i siostry wspierając ich w tym czasie.

Co możesz zrobić?

Ramadan to czas, w którym partnerzy Open Doors pracują ciężej niż kiedykolwiek, by nawiązać kontakt z chrześcijanami praktykującymi swą wiarę w ukryciu. Ponieważ Ramadan jest także czasem refleksji i modlitwy, jest to także okres, w którym wielu muzułmanów zadaje sobie pytania na temat Chrystusa.   

Pomóżmy partnerom Open Doors uczestnicząc w duchowej walce, aby Bóg nadal powiększał swoje Królestwo poprzez:   

  •     pomaganie wierzącym w docieraniu z Ewangelią do muzułmanów  
  •     wyposażanie chrześcijan, by byli dobrym przykładem dla nowych wyznawców  
  •     oferowanie emocjonalnego i praktycznego wsparcia w czasie prześladowań  
  •     wspieranie podziemnych wspólnot chrześcijan i pomaganie im w odnalezieniu tożsamości w Chrystusie
Jezus Chrystus

"Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem proszący otrzymuje, a szukający znajduje, a pukającemu otworzą."

Gdy tysiące muzułmanów na całym świecie poświęca się modlitwie, postowi i poszukiwaniu Boga, wołajmy do Boga, aby w tym czasie odnaleźli Jezusa - Prawdę, której szukają. 

Kiedy możesz to zrobić?

W czasie Ramadanu. Zorganizowanie modlitwy to dobry sposób, aby pamiętać o wszystkich chrześcijanach, dla których Ramadan jest czasem dodatkowej presji i niepokoju.  

Na Wielkanoc. Czuwanie modlitewne byłoby ważnym elementem modlitwy w Wielki Piątek lub Wielką Sobotę.

W dowolnym czasie. Można je wykorzystać jako część regularnego spotkania modlitewnego w kościele lub jako specjalny czas modlitwy za chrześcijan w świecie islamu.

kobieta czyta

Historia Suraidy

Po tym, jak Suraida przyjęła wiarę chrześcijańską w wieku 60 lat, dzieli się Bożą miłością ze swoją rodziną obserwując, jak Bóg działa w cudowny sposób - szczególnie w czasie Ramadanu.

kobieta modli się

Naida o czasie Ramadanu

Naida* nie obchodzi już Ramadanu w ten sam sposób. Jako chrześcijanka wywodząca się z muzułmańskiego środowiska w Azji Środkowej wiedziała, że porzucenie islamu narazi ją na wykluczenie i dyskryminację ze strony krewnych i przyjaciół

Achaim z Czadu

Ramadan w Afryce

W dzieciństwie została przyjęta do szkoły dla niewidomych, gdzie po raz pierwszy usłyszała Ewangelię. Przez wiele lat wspólnie z rówieśnikami chodziła do meczetu. Jednak minęło aż sześć lat, zanim sama zdecydowała się uwierzyć w Boga.