Wiadomości

400 KOŚCIOŁÓW ZNISZCZONYCH W ZAMIESZKACH W STANIE MANIPUR

(Open Doors Polska) – 3 maja 2023 r. w północno-wschodnim stanie Manipur w Indiach wybuchły gwałtowne zamieszki. Źródłem konfliktu były napięcia na tle etnicznym, ale hinduistyczne grupy ekstremistyczne wykorzystały je do ukierunkowanych ataków na chrześcijan mieszkających w regionie. Ponad 100 osób zostało zabitych, a około 50 000 przesiedlonych. „Przez wiele lat konflikty [w regionie] dotyczyły głównie ziemi i przynależności plemiennej, ale teraz, po raz pierwszy, zaatakowano miejsca kultu religijnego i jest to działanie celowe; sprawcy przemocy sporządzili listę takich miejsc” – opisuje sytuację partner Open Doors, dr Yohan Murray. W ramach badań nad sytuacją chrześcijan w Indiach odwiedził ofiary przemocy w Manipurze i przeprowadził z nimi wywiady.

Setki kościołów i domów chrześcijan zostało zniszczonych podczas zamieszek w Manipurze. 
Setki kościołów i domów chrześcijan zostało zniszczonych podczas zamieszek w Manipurze. 

Wysiedlenie chrześcijan za zgodą władz

Od końca kwietnia nastąpił wzrost liczby ataków. Za faktyczną przyczynę obecnych niepokojów uważa się decyzję Sądu Najwyższego Manipuru z 3 maja. Zalecił on przyznanie statusu „zarejestrowanych kast i plemion” hinduistycznemu ludowi Meitei – choć stanowią oni ponad 50% ludności Manipuru. Status ten, zgodnie z konstytucją Indii, przysługuje grupom społecznym o najniższym statusie ekonomicznym, które często są  społecznie wykluczone. Meitei natomiast zajmują liczne urzędy polityczne; wielu z nich należy do wyższych kast i jest faworyzowanych przez hinduski nacjonalistyczny rząd Bharatiya Janata Party (BJP). Sąd Najwyższy Indii nazwał postanowienie sądu Manipuru „błędnym” w oficjalnym oświadczeniu z 17 maja.

Lud Kuki, którego większość stanowią chrześcijanie, od dawna uznawany jest za mniejszość chronioną. Obawiając się utraty swoich siedlisk w zalesionym kraju górskim, pokojowo protestowali w mieście Churachandpur. Władze już wcześniej eksmitowały kilka plemion Kuki z ich wiosek w dystryktach Churachandpur i Noney w ramach masowej akcji wysiedleńczej. 38 wiosek zostało uznanych za nielegalne, choć pierwotnie były one chronione prawem – do listopada 2022, kiedy to rząd zmienił swoją decyzję.

Ataki na chrześcijan ze wszystkich grup etnicznych

Ataki dotknęły wiele grup chrześcijan, najpierw byli to Kuki, potem Meitei, Hmar i Mizo, a także chrześcijańscy uchodźcy z Mjanmy. Walter Fernandez, dyrektor Północno-Wschodniego Centrum Badań Społecznych w sąsiednim stanie Assam, poinformował o napastnikach wyposażonych  w broń i pochodnie. 

Podpalali domy chrześcijan Kuki i Meitei, ale oszczędzali inne domy.

Indyjskie media donoszą o grupie 2 000 agresywnych Meitei, którzy podpalili karetkę pogotowia i spalili żywcem troje chrześcijan Meitei: Tonsinga Hangsinga (7 lat), jego matkę Meenę Hangsing (45 lat) i jej krewną Lydię Lourembam (37 lat). Do 26 czerwca, według informacji dostępnych Open Doors, zniszczonych zostało około 400 kościołów i ponad 1700 domów, a 120 osób, w większości chrześcijan, straciło życie. 50 000 osób zostało przesiedlonych. W mniejszym stopniu przemoc dotknęła również wyznawców hinduizmu. Open Doors uruchomiło pomoc doraźną dla poszkodowanych i wzywa do modlitwy o zakończenie konfliktu.

Rosnąca przemoc wobec chrześcijan – premier Modi nie widzi „żadnych oznak dyskryminacji”

Wielu napastników należy do grup ideologicznych powiązanych z hinduistyczną nacjonalistyczną partią BJP i hinduską organizacją religijno-nacjonalistyczną Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Jest to kolejny powód, dla którego przedstawiciele chrześcijan przypisują odpowiedzialność za kryzys przywódcom politycznym. Dziennikarz i współzałożyciel ekumenicznej „All India Christian Council”, John Dayal, powiedział: „Kierowany przez BJP rząd stanowy i rząd w New Delhi nie zrobiły nic, aby rozładować napięcia i zapobiec przemocy”.
Tymczasem premier Indii Narendra Modi podczas swojej wizyty w USA 22 czerwca stanowczo zaprzeczył, jakoby w Indiach w ogóle dochodziło do dyskryminacji: „Nasz rząd przyjął podstawowe zasady demokracji [...] i cały kraj funkcjonuje na tej podstawie [...] niezależnie od kasty, wyznania, religii, płci, absolutnie nie ma miejsca na dyskryminację”.

Z obserwacji Open Doors wynika, że każdego roku w Indiach dochodzi do setek ataków na chrześcijan, niszczone są kościoły, a sprawcy zwykle pozostają bezkarni. Przepisy antykonwersyjne sprzyjają represjom wobec mniejszości religijnych w dwunastu stanach, przy czym w sześciu zostały one wprowadzone już po objęcia urzędu przez premiera Modiego. Światowy Indeks Prześladowań Open Doors plasuje Indie na 11. miejscu wśród krajów, gdzie chrześcijanie doświadczają dyskryminacji i najsilniejszych prześladowań.

Dziękujemy za modlitwę!

Nasza modlitwa naprawdę wpływa na los prześladowanych sióstr i braci.

Zobacz również

przekazywana Biblia

Dzięki Twojemu wsparciu Open Doors może pomagać prześladowanym chrześcijanom, realizując konkretne projekty. Tutaj można znaleźć informacje o darowiznach i sposobie ich wykorzystania.

Światowy Indeks Prześladowań 2024

Coroczny Światowy Indeks Prześladowań to ranking 50 krajów i szczegółowy raport, który obejmuje kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani. Pragniemy, aby był on wezwaniem do modlitwy i zaangażowania się na rzecz wsparcia naszych prześladowanych sióstr i braci.

Bezpłatne materiały

Bezpłatny, miesięczny magazyn zawierający poruszające świadectwa i aktualne informacje z prześladowanego Kościoła wraz z Kalendarzem Modlitw.