Wiadomości

[Aktualizacja] Algieria: Trzy kościoły ponownie otwarte

Chrześcijanie mogą się zgromadzać / inne kościoły pozostają zamknięte

[Aktualizacja 21.06.2018] Kościół w El Ayaida wciąż zamknięty

Wbrew pierwotnym doniesieniom tylko w dwóch kościołach wierni mogą się ponownie zgromadzać w celach kultu religijnego. W następstwie wydanych zarządzeń dot. ponownego otwarcia parafii w Ain Turk i Oranie, Kościół protestancki w Algierii (EPA) zaakceptował możliwość ponownego wykorzystania kościoła w El Ayaida. Tymczasem na mocy umowy o partnerstwie gospodarczym społeczność ta musi pozostać zamknięta. Dlatego nadal prosimy o modlitwę za chrześcijan w Algierii!

[Wiadomość z 15.06.2018]

(Open Doors Polska) - W Algierii ku zaskoczeniu władze oddały do użytku trzy budynki kościelne. Są to kościoły w Oranie, Ain Turk i El Ayaida, które ze względu na wydane zarządzenia pozostawały zamknięte w okresie od listopada 2017 roku do lutego 2018 roku. Ich ponowne otwarcie jest małym promykiem nadziei dla wielu algierskich chrześcijan po tym, jak rząd ograniczył wolność wyznania wydając kilka zarządzeń.

Algieria
Zdjęcie symboliczne: Wnętrze kościoła w Algierii

Ponowne otwarcie niemożliwe

Rachid Seghir jest duchownym zarówno głównego kościoła w Oranie, jak i dwóch pozostałych, z których każdy znajduje się około 30 km od miasta. 10 czerwca został telefonicznie wezwany na posterunek policji. Tam kazano mu podpisać notatkę nakazującą ponowne otwarcie budynku kościoła. Wzruszony mówi: "Trudno mi było uwierzyć, bo w ogóle nie spodziewałem się tak pozytywnej niespodzianki! Seghir początkowo pozostawał podejrzliwy, podobnie jak parafianie, którzy również zostali poinformowani o tym fakcie. Ale zaledwie 45 minut po wezwaniu policji trzech funkcjonariuszy mundurowych bez słowa usunęło oficjalną plombę z drzwi kościoła. Pisemne zarządzenie nie zawierało żadnego uzasadnienia wydanej decyzji.

Zamykanie kościołów jest sprzeczne z konstytucją i prawami człowieka

Seghir powiedział: "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy wznowić naszą działalność bez obawy przed nowymi zagrożeniami. Mamy nadzieję, że wszystkie kościoły będą mogły być zalegalizowane i pracować w pokoju i wolności". L'Eglise Protestante d'Algerie (EPA), organizacja zrzeszająca 45 kościołów protestanckich w Algierii, również z zadowoleniem przyjęła decyzję o ponownym otwarciu trzech kościołów. W oświadczeniu z dnia 12 czerwca EPA  wyraziła wdzięczność "wszystkim, którzy w taki czy inny sposób, dzięki swojemu wsparciu, uczynili to wydarzenie możliwym".
Jednocześnie EPA podkreśla: "Te trzy kościoły zostały arbitralnie zamknięte przez władze, aby ich członkowie nie mogli swobodnie oddawać czci Bogu. To jawne lekceważenie algierskiej konstytucji i praw człowieka".
Spośród sześciu kościołów zamkniętych od listopada 2017 r. trzy nadal pozostają zamknięte, podobnie jak świetlica. Rząd uzasadnia swoje działania brakami w zakresie bezpieczeństwa i brakiem zezwoleń. EPA odrzuca jednak te zarzuty i stwierdza, że rząd wdraża jedynie ustawę z 2006 r. ograniczającą niemuzułmańskie działania. Przewiduje ona konieczność wydawania pozwoleń na prowadzenie kultu religijnego dla religii innych niż islam.

W obecnym Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Algieria zajmuje 42 miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módl się za chrześcijan w Algierii:

Dziękuj Bogu, że władze podjęły tak pozytywnie zaskakującą decyzję.
Módl się za tych chrześcijan, których kościoły są nadal zamknięte lub zagrożone zamknięciem.
Módl się za niewielką mniejszość chrześcijańską, aby pozostała silna w wierze, pomimo wielorakich nacisków ze strony władz i społeczeństwa.